Emakeelepäeva tähistamine koolis

Emakeelepäeva tähistamine koolis:

Teisipäeval, 13. märtsil 8. tunni ajal toimub aulas

7.-9. klasside emakeelepäeva viktoriin, kuhu vaatama võivad tulla huvilised pöidlahoidjad(vastutajad Aili Tarvo, Liivi Reinert).
Kolmapäeval, 14. märtsil 6. ja 7. tunni ajal toimub gümnaasiumiastme emakeelepäeva võitlusmängu finaal, kuhu ootame kõiki gümnaasiumiõpilasi koos aineõpetajatega(vastutajad Heli Ojat, Kristi Siirman, Aili Tarvo).
Neljapäeval, 15. märtsil 3. tunni ajal toimub aulas

5.-6. klasside lühinäidendite võistlus koos vastava kooliastme publikuga(vastutajad Kristi Siirman, Krista Kiissa, Lily Pärtlas).
Kõigi ürituste ühisnimetaja on Oskar Luts 125.

Emakeelepäev algklassides.

13.märtsil esitab 2.b klass näidendi “Lumemöldrid” järgmistele klassidele:

2.tund- 2.a

3.tund-1.b

4.tund-1.c

5.tund-1.a

14.märtsil

1.tund- 3.klasside ettelugemisvõistlus.Aisopose valmid (4 õpilast kummastki klassist,ristsõnade lahendamine kuuldu  põhjal) kab 407

5.tund- 4.klasside omaloominguliste muistendite jutustamise võistlus. kab 404

12. märts 2012