Uudised

EU naeratus 7 – Eesti tulevik

8. november 2020

EU naeratus 6 – Lähisuhtevägivald

8. november 2020

EU naeratus 5 Palgalõhe

8. november 2020

EU naeratus 4 – Laulupeod

8. november 2020

EU naeratus 3 – õnnelikus

8. november 2020

EU naeratus 2 – Tsaristliku Venemaa positiivne külg

8. november 2020

EU naeratus 1 – Sissejuhatus: mis on Eesti tugevus?

8. november 2020

INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele

INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele  Tallinna Ühisgümnaasiumis toimuvad distantsõppe nädalad 2. perioodil alljärgnevalt: 2.-6. november 8. ja 9. klass 9.-13. november 12. klass 16.-20. november 11. klass 23.-27. november 10. klass Distantsõppe nädalate eesmärgiks on: kooliruumides igapäevaselt käivate õpilaste arvu vähendamine õpilaste iseseisva õppimisharjumuse ning õpioskuste kujundamise toetamine. Ehituskooli tunnid ning varasemate kokkulepetega üksikud õppekäigud […]

2. november 2020

Söömine koolis 2. perioodil

kell 10.15-3.ABC 10.30 -1.ABC 10.45 – 4.ABC 11.20 – 5.A / 5.C / 11.30 – 6.C / 7.A / 8.A / 8.B 11.40 – 5.B / 6.A / 6.B / 7.B 11.50 –9.A / 9.B / 9.C / 8.C 12.20 – 10.A, 11.A 12.30 – 12.ABC 12.40 – 10.BC 12.50 – 11.BC 13.40 – 2.AB

2. november 2020

Klassijuhataja teema-aasta

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Meie kool liitus Tallinna Haridusameti klassijuhataja teema-aasta kokkuleppega. www.tallinn.ee/est/haridus/Klassijuhataja-teema-aasta-2020-2021 Klassijuhataja aasta tegevused Tallinna Õpetajate Majas opetajatemaja.ee/opetajale/opikojad-klassijuhatajatele/

1. november 2020