Huviringid

Tasuta huviringid 2022/2023 õppeaastal. 

 • 1. klasside mudilaskoor
  juhendaja Piret Laak – piret.laak@tyhg.edu.ee
 • 2.-4. klasside mudilaskoor
  juhendaja Piret Laak – piret.laak@tyhg.edu.ee
 • Lastekoor 
  juhendaja Harald Eek – harald.eek@tyhg.edu.ee
 • Segakoor 
  juhendaja Aade Erits – aade.erits@tyhg.edu.ee
 • Robootika 1.-9. klassidele
  Robootikaringi viib läbi Robootikakool Robokaru.
 • Teatriringi ajad
  1.-7. klassid – juhendaja Kristiina Oomer    oomer.kristiina@gmail.com
 • Teatri- ja Filmiring
  8.-12- klassid – juhendaja Helen Rekkor helenrekkor@gmail.com
  ja Kaur Kokk
 • Liikumine ja tants – 1.-6. klassi rahvatantsurühmad
  juhendaja Märt Agu mart@tantsuakadeemia.ee
 • Vokaaltehnika (uus ring)
  juhendaja Kristiina Lillepea – kristiina.lillepea@tyhg.edu.ee
  Ringiga saavad liituda kõik huvilised 2.-12. klassini. Toimuvad nii individuaaltunnid kui ka grupitunnid vastavalt vanuseastmetele.
  Vokaaltehnika – hääleseade, laulmine, häälekasutamise tehnikat, mikrofoni kasutamise tehnika jm. Täpsem info juhendajalt.

2022/2023 aastal on võimalik osaleda järgmiste tasuliste ringide töös. 

 • Klaveriõpe –  aune.kaljapulk@tyhg.edu.ee
  individuaaltunnid
 • Kitarriõpe – karlpetti@gmail.com
  individuaaltunnid
 • Kandleõpe – kaisa.noges@tyhg.edu.ee
  individuaaltunnid
 • Kunstiring – liia.jung@tyhg.edu.ee
  grupitund
  Avaldus-tasulise-huviringiga-liitumiseks
 • Majandusmängude ring
  tegutseb teisipäeviti, seminariruumis.
  Ringi registreerimine kodulehel Mängides Targaks 

 Tallinna Ühisgümnaasiumi õppekavaväliste huviringide õppetasude kehtestamine 23.09.2022 nr HA-4-66