Huviringid

 


Info 2018/2019 aastal on võimalik osaleda järgmiste tasuliste ringide töös.

  • Klaveriõpe –  aune.kaljapulk@tyhg.edu.ee
  • Kitarriõpe – karlpetti@gmail.com
  • Kandleõpe – kaisa.noges@tyhg.edu.ee
  • Kunstiring – liia.jung@tyhg.edu.ee
  • Majandusmängude ring 1.-9 .klassidele-  info ja registreerimine 
  • Robootika 1.-4. klassidele – registreerimine siin
  • ETA tantsukooli tantsutreeningud – täpsem info siit
  • Lisaks ootame lauljaid kooli mudilaskoor, lastekoori ja segakoori. Kooride kohta täpsem info muusikaõpetajalt.

Avaldus-tasulise-huviringiga-liitumiseks

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppekavaväliste huviringide õppetasud.

1. Kehtestada alates 5. oktoobrist 2012 (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 01.10.2012 nr HA-4/51) Tallinna Ühisgümnaasiumi huviringide
ühe kuu õppetasu alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind käibemaksuta€ Käibemaksu määr% Lõpphind€
Kunstiring 2 tundi nädalas 45 minutit Kuu  20.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes  20.00

2. Kehtestada alates 1. septembrist 2016 Tallinna Ühisgümnaasiumi õppekavavälise huviringi ühe kuu õppetasu ühele osalejale alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind
käibemaksuta€
Käibemaksu määr
%
Lõpphind
Eesti rahvatantsuring 2
tundi nädalas
Kuu 15.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 15.00

3. Kehtestada alates 1. septembrist 2018 (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri  25.05.2018 nr HA-4/44) Tallinna Ühisgümnaasiumi õppekavaväliste huviringide
õppetasud alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind käibemaksuta€ Käibemaksu määr% Lõpphind€
Kandleõpe, 1 individuaaltund
nädalas (30 minutit)
Kuu  45.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 45.00
Kitarriõpe, 1 individuaaltund
nädalas (30 minutit)
Kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 50.00
Kitarriõpe, 2 individuaaltundi nädalas (1 tund 30 minutit) Kuu 100.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 100.00
Klaveriõpe, 1 individuaaltund nädalas (45 minutit) Kuu 75.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 75.00
Klaveriõpe, 2 individuaaltundi nädalas (1 tund 30 minutit) Kuu 100.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 100.00
Klaveriõpe, 2 individuaaltundi nädalas (1 tund 45 minutit) Kuu 150.00 Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes 150.00