Vabad töökohad

Pakume tööd:

 • eripedagoogile
 • psühholoogile (võimalikud variandid: osaline tööaeg või täistööaeg)

Kandidaadilt eeldame

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
 • väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet,
 • avatust uuendustele,
 • head arvutikasutamise oskust,
 • soovi panustada kooli arengusse.

Tööle asumise aeg:  august 2022

Kandideerimisavalduse ja CV palume saata aadressil direktor@tyhg.edu.ee, dokumente ootame kuni 30.06.2022.

***

Pakume tööd:

 • klassiõpetajale
 • matemaatikaõpetajale
 • vene keele õpetajale
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kandidaadilt eeldame

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
 • väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet,
 • avatust uuendustele,
 • head arvutikasutamise oskust,
 • soovi panustada kooli arengusse.

Tööle asumise aeg:  august 2022
Kandideerimisavalduse ja CV palume saata aadressil direktor@tyhg.edu.ee, dokumente ootame kuni 30.06.2022.

***

Pakume tööd:

 • haridustehnoloogile

  • IKT-alase info levitamine ning e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele ja õpilastele;
  • e-õppe alaste konsultatsioonide ja koolituste korraldamine, arendamine ja juurutamine koolis
 •    tunniplaani koostamine;
  • õpetajate nõustamine ning tehnilise toe pakkumine digi-õppematerjalide koostamisel;
  • IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja läbiviimine;
  • õpetajate IKT-alaste täiendkoolituste koordineerimine;
  • kooli kodulehe uuendamist ja asjakohasena hoidmise korraldamine;
  • muude kooli poolt määratud haridustehnoloogi valdkonda kuuluvate ülesannete täitmine.

Tööle asumise aeg:  august 2022
Kandideerimisavalduse ja CV palume saata aadressil direktor@tyhg.edu.ee, dokumente ootame kuni 30.06.2022.