Avaleht

 

***

 24. augustil algusega kell 18 toimub 2022/2023 õ/a 1. klassi astuvate õpilaste lastevanemate koosolek kooli aulas.

***

 

 

Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023

Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 T-7-1/22/5

Pabertestide tulemused ja kutsed vestlustele saadetakse ühiskatsete süsteemist reedel, 8. aprillil kell 16.00.

Vestlused

Vestlused toimuvad veebis kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

vestluste I voor (1. valiku vestlused) – 11.-14. aprill, 18. aprill

vestluste II voor  (2. valiku vestlused) – 19.-22. aprill, 25. aprill

vestluste III voor (3. valiku vestlused) – 25.-29. aprill

Kontakt
Küsimuste korral vastab õppejuht Margit Timakov oppejuht@tyhg.edu.ee

***