Avaleht

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetajad tervitavad virtuaalselt oma armsaid õpilasi, kolleege, lapsevanemaid ja soovivad neile jõudu, rõõmu perega koosolemisest ja mis kõige tähtsam – püsige turvaliselt kodus! Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolib kogu oma kooliperest ülekõige! #püsikodus video tegemise eest täname õpetajaid Kati Bakradzet ja Anu Rataseppa ning kõiki teisi panustajaid!

#püsikodus

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetajad tervitavad virtuaalselt oma armsaid õpilasi, kolleege, lapsevanemaid ja soovivad neile jõudu, rõõmu perega koosolemisest ja mis kõige tähtsam – püsige turvaliselt kodus!Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolib kogu oma kooliperest ülekõige! #püsikodus#püsikodus video tegemise eest täname õpetajaid Kati Bakradzet ja Anu Rataseppa. Video pani kokku Mart Tartlan. Täname kõiki panustajaid!

Posted by Tallinna Ühisgümnaasium on Neljapäev, 2. aprill 2020

***

Hea koolipere,
kõik õpilased, lapsevanemad ja õpetajad

Olen teie tervisemurede jaoks olemas ja pakun konsultatsiooni võimalust telefoni teel kõigile – ka teie pereliikmetele. 

Praegu liigub perioodiliselt ka muid haigusi, lisaks COVID-19, mis paraku toovad kaasa palju hirme ja teadmatust. Kui Sa ei saa perearstikeskust või perearsti nõuandeliini (1220) kohe  kätte, võid julgelt ühendust võtta minuga. Olen väljaõppinud meedik ja saan anda vajalikke soovitusi, mida ette võtta, et tuua hetkeolukorras kergendust või isegi lahendust. Sellega saame vähendada niigi suure pingega töötavate perearstikeskuste ja nõustamis-liinide (1247, 112) koormust.

Hoolime ja toetame üksteist!
Lugupidamisega
Kooliõde Tatjana Ingi
SA Tallinna Koolitervishoid

Ootan Sinu kõnet tööpäevadel kell 09.00 – 16.00   telefon 56256628

***

Armas koolipere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Alates esmaspäevast jätkub õppetöö distantsõppena. Distantsõppe läbiviimiseks on vajalikud arvuti, internet ja e-kooli kasutajakonto.
Kogu õpe on viidud e-kooli ja toimub kehtiva tunniplaani alusel.

Iga tööpäeva hommikuks kl 9.00ks on antud päeva ainetundide õpetajad pannud nö tunnitöö e-kooli. Jälgige nii tunnikirjeldusi kui ka jooksvat infot koduste tööde alt. Antud päevaks tehtav õppetöö on vaja ära teha kella 17.00ks.
Kui on internetiühendusega ja /või e-kooliga probleeme, siis olgem paindlikud ja mõistvad.

Küsimuste, murede, haigestumise vm korral palume võtta ühendust klassijuhatajaga. Kui õpilane haigestub ning ei ole võimeline õppetööd tegema, palun teavitada sellest koheselt (hommikul kella 9ks) klassijuhatajat ja märkida puudumine ka e-kooli, et ei juhtuks nii, et aineõpetaja saatmata tunnitöö eest puuduliku hinde paneb.

Palume lastevanematel olla igapäevaselt kursis e-kooli info, teadete, õppetööga.

Õpetajad on kättesaadavad e-kirja kaudu, tugispetsialistid on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadavad e-kirja ja telefoni teel:

e-Kooli puudutavates küsimustes pöörduge: hanna.toom@tyhg.edu.ee

Gairi Volk-   hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO), tel 5621 7276 gairi.volk@tyhg.edu.ee
Marietta Heinsaar- eripedagoog, tel526 1764 marietta.heinsaar@tyhg.edu.ee
Ines Vasemägi- logopeed, tel 513 4678 ines.vasemagi@tyhg.edu.ee
Arina Varjonova- eripedagoog, tel 5385 1810 arina.varjonova@tyhg.edu.ee
Käti Kohv- sotsiaalpedagoog, tel 5693 7486 kati.kohv@tyhg.edu.ee

Kooli lauatelefonidest töötab üldnumber 646 2348, vastab kooli sekretär.

Palume jälgida kooli ametlikke suhtluskanaleid (kooli koduleht, eKool, kooli FB), et olla teadlik kõige värskemast koolielu puudutavast infost.

Nende kahe nädala jooksul on koolimaja suletud ja majja ei pääse.

Oleme terved, hoidkem ennast ja hoidkem kokku!

***

Ühiskatsed (10. klassid) on edasi lükatud – katseid 21. märtsil ei toimu.​

Toetudes kooli pidaja (Tallinna Haridusamet) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusele seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga on Tallinna Ühisgümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi ühiskatsed edasi lükatud.

Täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel. Hetkel on teada, et katsed toimuvad kõige varem maikuus.

 

***