Avaleht

Algava õppeaasta õpikute ja töövihikute kättesaamine.

 1.- 6. klassi õpilased saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt õppeaasta alguses.
7.- 9. klassi õpilased saavad õpikud ja töövihikud raamatukogust järgmistel aegadel:

Neljapäeval, 22. augustil
7A    kell 10.00 – 12.00
7B    kell 12.00 – 14.00
7C    kell 14.00 – 16.00

Reedel, 23. augustil
8A    kell 10.00 – 12.00
8B    kell 12.00 – 14.00
8C    kell 14.00 – 16.00

Esmaspäeval, 26. augustil
9A    kell 10.00 – 12.00
9B    kell 12.00 – 14.00
9C    kell 14.00 – 16.00

Kes ei saa mõjuval põhjusel määratud ajal tulla, võib tulla mõnel teisel päeval, kuid mitte 29. augustil.
Gümnaasiumiõpilastele viiakse õpikud raamatukogust enne ainetunni algust kogu klassile. Õpilastel ei ole vaja ise järele tulla.
Palun kõikidel õpilastel lugeda läbi raamatukogu kodukord.

Rõõmsat kooliaastat!

1. klasside lastevanemate koosolek toimub 28.08.2019 (kolmapäeval) kell 18.00 aulas (II korrusel),
seejärel klassides (IV korrusel)

1.a – ruumis 409
1.b – ruumis 402
1. klasside info 2019/2020 ( https://www.tyhg.edu.ee/2019/05/1-klasside-info-2019-2020/)

 

2019/2020 kooli alguse aktused toimuvad

2. septembril

1. ja 12. klass kell 12.30 (aula)

2.-11. klass kell 10.00 ja õues, juhul kui ilm ei luba siis aulas

9.30 2.-4. klass
10.15 5.-8. klass
11.00 9.-11. klass