Avaleht

Toidupakid 06.05.2021

5.a-6.c – kl 15.00-16.00
7.a-8.c – kl 16.00-17.00
gümnaasium kl 17.00-18.00

***

Õppekorralduse info alates 03.05.2021

1.-4. + 9. klassid – jätkavad õppetööd koolimajas tunniplaani alusel, töötab 1. klasside pikapäevarühm + 9. klasside õpilastega algavad gümnaasiumi vestlused veebis.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

5.-8., 10. ja 11. klassid jätkavad õppetööd distantsilt

 • Õppetöö toimub nii veebitundides otsese õpetaja juhendamise all kui iseseisva tööna.
 • Juhime tähelepanu, et veebitundidesse ootame õpilasi kaamera ning mikrofoniga, erisused kooskõlastada klassijuhatajaga. OLE KOHAL!
 • Puudumised palume jätkuvalt põhjendada klassijuhatajale samal päeval.

12. klassid
Soovime jõudu ja jaksu abiturientidele, kes on alustanud eksamite perioodiga: eesti keele eksam toimus 19.04, rahvusvaheline CAE kevadine eksam 24.04.
Inglise keele riigieksam ootab ees 07.05 (kirjalik) ja 10.05 (suuline) ning matemaatika eksam 21.05.
Koolieksamit sel aastal ei toimu (alus õppenõukogu otsus 21. aprillist, tuginedes PGSi muudatustele).

Tugiteenused

 • Alates 03.05.2021 kutsume kooli kontaktõppele 5.-8.klassi õpilasi, kes vajavad praegu õppimises rohkem tuge erinevatel põhjustel, sh haridusliku erivajadustega õpilased. Täpsem info kutsutavate õpilaste ja nende töökorralduse osas on õpilaste vanematele saadetud e-maili teel.
 • Tugispetsialistide tunnid toimuvad kontaktõppes (mõnes klassis erandkorras hübriidõppena) tugispetsialisti tunniplaani alusel. Logopeedililise õpiabi, õpiabi rühma tunnid kajastuvad kooli tunniplaanis kodulehel, eripedagoog teavitab õpilasi tundide aegadest e-kooli vahendusel. Abiõpetaja tundide ajad on edastanud klassijuhatajad vajalike õpilaste vanematele e-maili teel.
 • Alates 3. maist lahkub töölt eripedagoog Marietta Heinsaar. Seetõttu on vajalik korrigeerida tugiteenuste võimaldamist õppeaasta lõpuni. Püüame võimaldada kõikidele õpilastele, kes eripedagoog Marietta Heinsaare hoole all olid, toetust kas eripedagoog Arina Varjonova või abiõpetaja Anne Ode näol. Lapsevanemaid, kelle lapsi muudatused puudutavad, teavitatakse aprilli viimase nädala jooksul. Uueks õppeaastaks otsime uut eripedagoogi.
 • Küsimuste korral võtta ühendust kooli HEV-õpilaste õppekoordinaator Gairi Volkiga, gairi.volk@tyhg.edu.ee.

Raamatukogu
Kui soovite kooli raamatukogust laenutada ilukirjandust või õpikuid, siis saatke enda soov raamatukogu@tyhg.edu.ee
Meie raamatukogu kataloogis RIKSWEB Tallinna Ühisgümnaasium saate näha, kas raamat on kohal või laenutatud.
Kätte saate raamatud ainult neljapäeviti toidupaki saamise kohas ja ajal kontaktivabalt.
Kui te ei ole tellinud toidupakki, siis raamatud saab ikka kätte neljapäeval.
Õpikute ja muude raamatute tagastamine toimub samuti neljapäeviti samadel aegadel. Pange need vastavasse kasti.

Huviringid
Huvitegevus algklassides jätkub 3. maist klassipõhiselt kehtestatud reeglite alusel. Individuaaltunnid toimuvad koolis.
Info ja täpsemad  juhised ringiõpetajalt.

Toidupakid
Jätkame distantsõppes olevatele õpilastele (5.-8., 10.-11. klassid) sooja koolilõuna asemel toidupakkide jagamist registreerimise alusel.
Registreerimine on avatud kuni esmaspäeva (03.05) õhtuni. Kes on ennast iganädalaseks pakisaajaks kirja pannud, ei pea uuesti registreerima. Kui oled ennast registreerinud, palun tule pakile õigeaegselt järgi.

Pakke jagatakse neljapäeviti, täpsed kellaajad täpsustuvad teisipäeval.
Registreeruda saab siin. (https://www.tyhg.edu.ee/toidupakid/)
Toidupakkide teemal palun pöörduda vajadusel Mart Tartlani poole telefonil 56487478.

Abiks

 • Õpilase meelespea distantsilt õppimisel
 • Klassijuhataja tunnid-vestlused.
 • IT-tugi – Hanna.Toom@tyhg.edu.ee
 • Tugispetsialistide kontaktandmed on leitavad kooli kodulehelt.
 • Kooli üldtelefon 646 2348 on suunatud sekretär Kaari Masulile.
 • Jälgi kooli kodulehte ja FB.

***

Lõpukella aktus

https://fb.watch/5bFq7edVs3/

***

Palume kõigil tutvuda Tallinna Ühisgümnaasiumi esmaste põhimõtetega algavaks õppeaastaks seoses õppetöö korraldusega tavatingimustes, muutuvates tingimustes ja kaugõppel.

Tegemist on meie kooli põhiprintsiipidega 2020/2021 õppeaastaks.
Hoiame ennast ja teisi!