Tallinna Ühisgümnaasiumi vanematekogu (edaspidi Vanematekogu) kutsuti ellu 2013. aastal kooli direktori Mehis Pever`i innustusel kooli õpilaste vanemate ühendusena.

Vanematekogu on vabatahtlik nõuandev kogu, mille põhiülesanne on kooli personali, õpilaste ja lastevanemate kooliga seonduvate vajaduste, murede, arvamuste ning nõuannete koondamine ja nende ühine lahendamine.
Vanematekogu kutsub liituma!
Vanematekogu ootab oma liikmeks igast koolis õppetöös osalevast klassist vähemalt ühte teotahtelist lapsevanemat, kes oleks oma klassi lastevanemate ja õpilaste kõneisik Vanematekogus. Soovist palume teada anda aadressil:  vanematekogu@mail.ee või tulla kohale järgmisele Vanematekogu kohtumisele.

Ka kõik ideed ja ettepanekud on oodatud samale aadressile!

Vanematekogu kohtumised:

Järgmine Vanematekogu koosolek toimub 13. jaanuaril kell 18.00

TÜG Vanematekogu kohtumine 21.10.2016
TÜG Vanematekogu kohtumine 18.10.2017
TÜG Vanematekogu kohtumine 27.11.2017
TÜG Vanematekogu kohtumine 22.01.2018
TÜG Vanematekogu kohtumine 10.12.2018
TÜG Vanematekogu kohtumine 21.01.2019
TÜG Vanematekogu kohtumine 14.10.2019
TÜG Vanematekogu kohtumine 02.12.2019

 

 

Direktor Mehis Pever: “Näen loodud lastevanemate kogus suurt potentsiaali olla tõhus abimees kooli ees olevate ülesannete ja väljakutsetega hakkama saamisel. Koolijuhina rõhutaksin lastevanemate kogu puhul peale infovahetuse parendamise eelkõige võimaluse loomist lastevanematele üheskoos erinevate projektide läbiviimiseks, mis koolielu õpilaste jaoks paremaks teeksid. Loodud vanemate kogu peaks oma olemuselt olema vabatahtlik organisatsioon, mis ise püstitab endale ülesandeid, mida lahendada. Soovin selles osalejatele palju värskeid mõtteid ja jaksu nende elluviimisel.”

Vanematekogu poolt tegemises:

 • Kogume ühisürituste ideid, mida koos kogu kooliperega teha – õpilased, lapsevanemad, kui õpetajad ja muud kooliellu panustavad inimesed. Eesmärk saada omavahel tuttavaks, et koolist tekiks mõnus kogukond, kus kõik üksteisest hoolivad ja ühiste eesmärkide nimel tegutsevad.
 • Kogume heategevuslike ürituste ideid. Eesmärk- koguda lisaraha kooli eelarve väliste projektide elluviimiseks. Heategevusliku oksjoni korraldamine kooli juubelipeol Salme Kultuurikeskuses (kooli aula helitehnika soetamiseks)
 • Ettevalmistamisel järgmise idee teostamine:
 • Kogume ideid teemanädalate korraldamisteks. Soovime teha koostööd teemanädalate ettevalmistuste juures huvijuhi ja õpetajatega, kui ka õpilasesindusega.
 • Õhtuse vahetuse kasutamisele alternatiivide leidmine ja otsustuspädevust omavate isikutega koostöö.
 • Vanematekogu koolitee turvalisuse küsitlus lastevanematele täitmiseks koos lastega on väljastamisel lähiajal. Vastuste põhjal koostab Vanematekogu märgukirja olukorra parandamiseks Tallinna Linnavalitsusele.
 • Otsime lahendust kooli ees oleva katkise rambi remondiks. Annetusi ootame Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts kontole AS LHV Pank EE377700771002009435
 • Annetuse suurus ei ole oluline, iga sent viib meid eesmärgile lähemale! Aitäh!
 • Vanematekogu üleskutse – kallid vanemad, aitame koolil soetada aulasse vajalik helitehnika!
 • Koostöö sotsiaalpedagoogiga koolikiusamise ennetamisel. Vanematekogu soovitusel on sotsiaalpedagoog koolis teinud kättesaadavaks laste ombudsmani (Indrek Teder) kiusamise teemalise materjali. http://lasteombudsman.ee/koolikiusamine/assets/files/kool_kiusamisest_vabaks.pdf
 • See on saadaval kooli raamatukogus, kooliõe kabineti eesruumis ning edastatud õpetajatele lastega arutlemiseks ning lastevanematele edastamiseks kodusteks aruteludeks.

Vanematekogu töös osalevad:

Klass Esindajad
1A Marella Oolmets
Tiina Anspal
1B
1C
2A Kätlin Rohilaid-Aljaste
2B Liisi Murula-Kerstna
Monika Ulla,
Aire Allikas
2C Mirjam Sammul
3A Kerli Kikojan
Kaspar Kamsakann
3B Meelis Atonen
4A Jane Idavain
Mirjam Sammul
4B Evelin Miller
Aire Allikas
4C
5A
5B Kaspar Kamsakann
5C
6A Marit Kuusk
6B
6C Evelin Miller
7A Henn Zvorovski
Kairi Aruvald
Marit Kuusk
7B
7C
8A
8B Reet Silva
8C Kairi Aruvald
9A Meelis Lokk