2023/2024 õppeaasta

II poolaasta sündmused

JAANUAR
18.01 õpilasesinduse üldkoosolek
19.01 Mälumäng “Nobedad ajud” III voor (7.-12 klassidele)
22.-26.01 Digikoristusnädal
24.01 Talispordipäev
25.01 11. klasside uurimistööde eelkaitsmine
29.01 Eesti kirjanduse nädal
30.01 Distantsõppepäev
23.-31.01 9. klasside karjäärinõustamine

VEEBRUAR
5.02.-22.02 9. klasside karjäärinõustamine
12.02 kooli aastapäeva aktused
12.02 direktori vastuvõtt parimatele õpilastele
13.02 vastlapäev
14.02 sõbrapäeva tähistamine
23.02 vabariigi aastapäeva aktus

VAHEAEG 26.02-3.03.2024

MÄRTS
12.03 inglise keele kõnevõistlus
14.03 emakeelepäev
15.03 Algklasside emakeelepäeva õpilaskonverents
“Kultuurilise mitmekesisuse aasta” kell 11.00
18.03 Pannkoogipäev
23.03 10. klassi sisseastumiskatsed
28.03 Distantsõppepäev

APRILL
5.04 “Näitlen rõõmuga” 1.-4. klassidele
6.04 KRÕF algklasside teatrifestival
8.-12.04 stiilinädal
11.04 Mälumängu “Nobedad ajud” finaal 7.-12. klassidele
12.04 Teatrietendus 10.-12. klassidele
15.04 “Tantsin rõõmuga” 1.-4. klassidele
18.04 12. klasside tutipäev ja lõpukella aktus
22.04 12. klassi riigieksam: eesti keel
Staadioni hooaaja avamine

VAHEAEG 22-28.04.2024

MAI
2.-3.05 12. klassi riigieksam: inglise keel
16.05 Kevadkontsert kell 18.00
23.05 12. klassi riigieksam: matemaatika
23.05 11. klasside uurimistööde kaitsmine
23.05 orienteerumine 1.-9. klassidele
30.05-1.06 10. klasside riigikaitse laager
31.05 9. klassi lõpueksam: eesti keel

JUUNI
6.06 9. klassi lõpueksam: matemaatika
6.06 1. klasside lahtiste uste päev kell 18.00
10.06 ekskursioonide ja õppekäikude päev
11.06 Kadriorupäev
12.06 Hea tuju aktused
20.06 Põhikooli lõpuaktus kell 11.00
20.06 Gümnaasiumi lõpuaktus kell 16.00