Info olümpiaadide Tallinna piirkonnavoorude ja infoseminaride kohta leiab
Tallinna Haridusameti veebilehelt.

Info Tallinnas toimuvate olümpiaadide kohta http://olympiaadid.haridus.ee
Olümpiaadide korraldamist Tallinna üldhariduskoolide õpilastele koordineerib
Tallinna Haridusamet http://olympiaadid.haridus.ee, tel 6404 597.

Olümpiaadide üleriigiliste lõppvoorude ajakava Tartu Ülikooli Teaduskooli
aadressil: http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
Üleriigiliselt koordineerib olümpiaadide korraldamist Tartu Ülikooli Teaduskool
http://www.teaduskool.ut.ee, tel 7375 580.

NB! Olümpiaadide lõppvoorudes häid tulemusi saavutanud 11. ja 12. klassi õpilastele
rakenduvad Tartu Ülikooli sisseastumisel eritingimused!
Vaata täpsemalt: http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/eritingimus