Pikapäevarühm

Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga  17.08.2018 nr HA-4/60

Kehtestada alates 1. septembrist 2018 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Jrk nr Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksu määr % Lõpphind €
1.1. Pikapäevarühm Tund 1,00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 1,00

 

Tunnistada kehtetuks alates 01. septembrist 2018 Tallinna Haridusameti juhataja 23. mai 2016 käskkiri nr HA-4/26.

Pikapäevarühma eesmärgid:

·         aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi; kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

·        abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

·        õpetada lastele vastutustunnet;

·        arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

·        õpetada oskust teistega arvestada;

·        organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate töölehtede täitmine);

·        organiseerida aktiivset puhkust õues;

·        muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

·        suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.