Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 20.04.2023 nr HA-4-23
Kehtestada alates 1. septembrist 2023 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Jrk nr Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksu määr % Lõpphind €
1.1. Pikapäevarühm Tund 1,60 Ei ole
maksustatav
käive
1,60
Pikapäevarühma päevakava:
11.45 – 12.00 Kogunemine pikapäevarühma klassi
12.00 – 12.40 Mängutund / vaba tegevus
12.55 – 13.40 Õppetöö pikapäevarühmas
13.40 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Tegevused värskes õhus (sõltuvalt ilmast), vaba aeg
15.00 – 16.00 Mängud, erinevad tegevused. Õppetöö.

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 13.40. Koolieine (pikapäevarühm)  õpilastele  0,01€ . Tasumine ettemaksuga reedeks järgmise nädala eest (nimi ja mis päevad sööb). https://www.tyhg.edu.ee/wp/tugiteenused/toitlustamine/

Pikapäevarühm töötab 31. maini 2024. Välja arvatud koolivaheajad, õppeveerandi viimased päevad, riiklikud pühad ja koolikorraldusega seotud erijuhud.

Pikapäevarühma töökorraldus:

Tallinna Ühisgümnaasium pakub tasulist pikapäevarühma teenust 1. klasside õpilastele kell 11.45–16.00. Avatakse üks rühm.

Teenuse tasu kehtestatakse Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Kell 13.40 on pikapäevarühma õpilastel võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat. Täpsem info kooli kodulehel toitlustamise all.

Õpilane arvatakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Lapsevanem esitab elektroonselt digiallkirjastatud avalduse kooli kantseleisse aadressil tyhg@tyhg.edu.ee või klassiõpetajale paberkandjal.

Avalduse alusel koostatakse leping lapsevanemaga tasulise teenuse osutamiseks.
Pikapäevarühma avamiseks peab olema vähemalt 16 avaldust.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma kodukord:
Pikapäevarühma õpilane võib pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast.
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad  jne.
Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õues, liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne.).