Üldkasutatavad teenused/avalik teave

Ruumide ja inventari üürihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadega 19.11.2013 nr HA-4/61 ja 29.11.2013 nr HA 4-4/64

Info: Mart Tartlan Mart.Tartlan@tyhg.edu.ee

Kohtulahendid:

Jõustunud kohtulehendid on avalikustatud Riigi Teatajas.

Eelarve:

Tallinna linna eelarve

Riiklik järelvalve:

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel

Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Teadus- ja Haridusministeerium

Riigihanked:

Kättesaadavad riigihangete registrist

Tellitud uuringud ja analüüsid:

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Õigusaktid:

Haridus- ja Teadusministreeriumi õigusaktid leiad siit.

Tallinna Haridusameti õigusaktid leiad siit.

EHIS õigusaktid leiad siit.

Dokumendiregister