Kristjan Lukas
Kristjan.Lukas@tyhg.edu.ee
E-T 9-17 ja K 8-16

Psühholoogiline nõustamine
Koolipsühholoog toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise küsimustes. Tegeletakse emotsioonide, mõttemustrite, käitumise ja olukordade analüüsimisega ning otsitakse koos lapsega mittetoimivatele mustritele uusi variante. Samuti hindab koolipsühholoog lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut ning nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute lahenduste leidmisel.