Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 20.11.2018 nr 1.-2/534

e-post: hoolekogu@tyhg.edu.ee

Meelis Atonen lapsevanem
Raivo Niidas vilistlane
Marit Kuusk lapsevanem
Aire Allikas lapsevanem
Kersti Lõugas toetava organisatsiooni esindaja
Aade Erits õpetaja
Liiva Kivit õpetaja
Krissu Väät õpilane
Anu Aus linna esindaja

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 16.09.2019 nr 4-8/1