Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 16.11.2021 nr T-7-1/21/517

e-post: hoolekogu@tyhg.edu.ee

1. Meelis Atonen lapsevanem
2. Kätlin Rohilaid-Aljaste lapsevanem
3. Aire Teras lapsevanem
4. Raivo Niidas vilistlaste esindaja
5. Carol Sanderkoff õpilaste esindaja
6. Aade Erits õpetajate esindaja
7. Liivia Kivit õpetajate esindaja
8. Jelena Kalbina linna esindaja

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 02.09.2019 nr 4-8/1
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 12.10.2020 nr 4-8/2
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 04.01.2021 nr 4-8/3
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 15.03.2021 nr 4-8-4
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 12.04.2021 nr 4-8-5
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 31.05.2021 nr 4-8-6