Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 19.11.2020 nr T-7-1/20/442

e-post: hoolekogu@tyhg.edu.ee

Meelis Atonen lapsevanem
Raivo Niidas vilistlane
Kätlin Rohilaid-Aljaste lapsevanem
Aire Allikas lapsevanem
Kersti Lõugas toetava organisatsiooni esindaja
Aade Erits õpetaja
Liiva Kivit õpetaja
Carol Sanderkoff õpilane
Anu Aus linna esindaja

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 02.09.2019 nr 4-8/1
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 12.10.2020 nr 4-8/2
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 04.01.2021 nr 4-8/3
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 15.03.2021 nr 4-8-4
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 12.04.2021 nr 4-8-5
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 31.05.2021 nr 4-8-6