Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 18.12.2017 nr 1.-2/660

Meelis Atonen lapsevanem
Raivo Niidas vilistlane
Marit Kuusk lapsevanem
Hanno Kindel lapsevanem
Kersti Lõugas toetava organisatsiooni esindaja
Aade Erits õpetaja
Liiva Kivit õpetaja
Cristopher Rogotovski õpilane
Anu Aus linna esindaja