Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 20.11.2018 nr 1.-2/534

e-post: hoolekogu@tyhg.edu.ee

Meelis Atonen lapsevanem
Raivo Niidas vilistlane
Marit Kuusk lapsevanem
Aire Allikas lapsevanem
Kersti Lõugas toetava organisatsiooni esindaja
Aade Erits õpetaja
Liiva Kivit õpetaja
Krissu Väät õpilane
Anu Aus linna esindaja

Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 17.09.2018 nr 1
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 03.12.2018 nr 2
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 21.01.2019 nr 3
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 11.03.2019 nr 4
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 05.04.2019 nr 5
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 02.05.2019 nr 6
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 20.05.2019 nr 7