Logopeed

Ines Vasemägi
ines.vasemagi@tyhg.edu.ee

Logopeediline õpiabi
Koolis   toimuva   logopeedilise õpiabi  eesmärk   on   ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused suulisel ja /või kirjalikul eneseväljendamisel.​ Logopeed korrigeerib lugemis-ja kirjutamisoskust, loetust arusaamist, lause -ja tekstiloomet, õigekirjareeglite mõistmist jne.