Vastuvõtu kord

Tallinna Uhisgumnaasiumi vastuvotukord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 13.01.2023 käskkirjaga number T-7-1/23/10

Vanema-taotlus-lapse-1.-klassi-astumiseks-1
Vanema taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks
Vanema taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks
Õpilase taotlus gümnaasiumiklassi 

Gümnaasiumis saab B-võõrkeelena õppida saksa, vene või soome keelt.
C-võõrkeelena: soome, saksa, prantsuse, hispaania või jaapani keelt.