Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi tööülesandeid täidab ajutiselt:

Gairi Volk
Gairi.Volk@tyhg.edu.ee
tel 56217276

Regulaarne sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Tegeletakse õpilase sotsiaalsete oskuste arendamisega, enese analüüsimisega, koolis ja ühiskonnas funktsioneerimisega, sobilikul ja mittesobilikul (lubatul ja mittelubatul) vahet tegemisega. Kasutatakse erinevaid metoodikaid, sh vajadusel koostatakse käitumise tugikava. Rakendatava tugimeetme kestvus sõltub õpilasest ja tema olukorrast.
Lisaks regulaarsele sotsiaalpedagoogilisele nõustamisele tegeleb sotsiaalpedagoog koolis vajadusel ka ühekordsete juhtumitega, kooli kodukorra rikkumistega, konfliktide lahendamisega. Samuti jälgib õpilaste toimetulekut õppetööga.

Erandolukorras osutab sotsiaalpedagoogilise nõustamise teenust ka hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaator Gairi Volk.