Õpilasesindus

Õpilasesinduse juhtkond

President: Jan Jorke Ellam
Asepresident: Carol Sanderkoff
Asepresident: Andra Halgma
Laekur: Sander Vessart
Protokollija: Linda Lees

Meile saab kirjutada: opilasesindus.tyhg@gmail.com

 

Õpilasesindusse kuuluvad igast 7.-12. klassist valitud 2 liiget. Nendele lisaks juhtkonna liikmed.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Tallinna Ühisgümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärusest.

Eesmärgid:

  • kaitsta  õpilaste huve ja seaduslikke õigusi
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu edendamisele
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele
  • kujundada õpilaste ja õpetaja ning õpilaste ja juhtkonna vahelisi suhteid
  • järgida ja edendada kooli traditsioone
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi
  • esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse koosolek 23.01.2020 nr1
Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse koosolek 04.11.2020 nr2