Õpiabi

Õpiabirühma õpetaja

Haale Leesnurm
Haale.Leesnurm@tyhg.edu.ee


Õpiabirühma tunnid
Õpiabi eesmärk on toetada 1.-3. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Õpiabi tunnid on rühmatunnid. Õpiabi on õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetav õppekorraldus.