Eripedagoogilise lisatoe õpetaja

Haale Leesnurm
Haale.Leesnurm@tyhg.edu.ee


Eripedagoogilise lisatoe tunnid
Eripedagoogilise lisatoe eesmärk on toetada 1.-3. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Eripedagoogilise lisatoe tunnid on rühmatunnid. Eripedagoogiline lisatugi on õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetav õppekorraldus.