2023/2024. õppeaastal

12. klass
Riigieksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai 2024, 6.–7. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel loetletud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest.

https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

9. klass
Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024

https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/pohikooli-lopueksamid