Eksamite ajad

Tasemetööde läbiviimine – õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

I kooliaste – 3. klassi tasemetööd: 

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018

II kooliaste – 6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal – Riigi Teataja

2017/2018. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 14. juuni 2018.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018

Riigiteataja – Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

2017/2018 õppeaasta eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 16. aprillil 2018. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018
 • saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)  – 28. november 2017
 • saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017–14. jaanuar 2018

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad

Gümnaasiumi lõpueksamid, uurimistööde kaitsmine 2018

Riigieksamid:

16.04 kell 10.00         Eesti keel                   Jakob Westholmi Gümnaasium
04.05   kell 10.00         Inglise keel (kirjalik)   Kadrioru Saksa Gümnaasium
07.05 – 11.05 kell 9.00 Inglise keel (suuline)   Tallinna Ühisgümnaasium
25.05   kell 10.00        Matemaatika            Tallinna Ühisgümnaasium

Koolieksamid:

14.-15.05 Sotsiaalained

Harueksamid:

09.04 Kommunikatsioon – lõpuprojektide kaitsmine

28.05 Teatriharu lõpulavastus

30.05 Võõrkeeleharu B-võõrkeel – saksa keel

04.06 Võõrkeeleharu C-võõrkeel

08.06 Võõrkeeleharu B-võõrkeel – vene keel

Reaalharu komplekseksam

Humanitaarharu kirjandus

31.05 – 01.06 Uurimistööde kaitsmine