Koolivaheajad/trimestrid

2022/2023. õppeaastal
Trimestrid:

Vaheajad Trimestrid Perioodid
24.-30. oktoober 2022 01.09. – 30.11. 01.09. – 21.10.
22. detsember 2022 –
08. jaanuar 2023
01.12. – 10.03. 31.10. – 21.12.
27. veebruar – 5. märts 13.03. – 14.06. 09.01. – 23.02.
24. – 30. aprill   06.03. – 21.04.
15. juuni – 31. august   02.05. – 14.06.

Koolivaheajad kinnitatakse haridus- ja teadusministri määrusega.

Haridus- ja teadusministri  07.12.2017 määrus nr 33 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)