Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  21.04.2021
Kinnitatud päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021. õppeaastal.
2. Kevadel 2021 koolieksami toimumise otsustamine.

  • Õppenõukogu sekretäri valimine.

Mehis Pever tegi ettepaneku valida 2020/2021. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
Hääletamine: kõik poolt
Otsustati: valida 2020/2021. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44

  • Kevadel 2021 koolieksami toimumise otsustamine.

Tuginedes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17.04.2021 jõustunud muudatusele § 100-13, mille kohaselt ei kohaldata gümnaasiumi lõpetamisel nõuet koolieksamile, Mehi Pever tegi ettepaneku mitte korraldada koolieksamit kevadel 2021.
Hääletamine: kõik poolt
Otsustati: tuginedes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17.04.2021 jõustunud muudatusele § 100-13, mille kohaselt ei kohaldata gümnaasiumi lõpetamisel nõuet koolieksamile, otsustas õppenõukogu, et Tallinna Ühisgümnaasiumis kevadel 2021 koolieksamit ei toimu.
Alus: PGS §100-13, 17.04.2021