Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/2  19.03.2019

Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019 õppeaasta II trimestri ja kolme kursuse kokkuvõtted.
 2. Miks puudulikud hinded tekivad?
 3. Kuidas motiveerida tulemuste nimel pingutama?
 4. Kolme kooli katsed 10.klassi astujatele.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  04.01.2019

Kinnitatud päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020. õppeaastaks.
 2. Õppenõukogu ülesannete ülevaatamine õppenõukogu tõhususe tõstmiseks.
 3. II poolaasta sündmuste kuupäevad.
 4. 2018/2019. õ-a I poolaasta kokkuvõtted.
 5. Arutelu õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks ja vastutuse võtmiseks.

Otsused:

 • Otsustati : valida 2019/2020. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44