Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  17.11.2021
Kinnitatud päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022. õppeaastaks. Mehis Pever
  2. Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel. Mehis Pever

    1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Mehis Pever tegi ettepaneku valida 2021/2022. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
Hääletamine: kõik poolt
Otsustati: valida 2020/2021. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44

  1. Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel.

Lapsevanem esitas taotluse rakendada koduõpe X. klassi õpilasele  XX vanemate juhendamisel ja perekonna toetusel alates 15.11.2021.

Gairi Volk selgitas taotluse põhjust ja vastas arutelul õpetajate küsimustele.

Mehis Pever tegi ettepaneku rakendada koduõpe X. klassi õpilasele
alates 15.11.2021.
Hääletamine :   poolt 35
vastu 2
erapooletud 7

Otsustati : lapsevanema taotluse alusel rakendada koduõpe X: klassi õpilasele.
alates 15.11.2021.
Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
RT I, 03.09.213, 4 – jõust. 06.09.2013