Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/4  20.06.2018

Päevakord:
Põhikooli ja gümnaasiumi klassijuhatajate aruanded 2017/2018. õppeaasta lõpetamise kohta kevadel peale täiendavat õppetööd.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/3  11.06.2018

Päevakord:
Põhikooli ja gümnaasiumi klassijuhatajate aruanded 2017/2018. õppeaasta lõpetamise kohta kevadel enne täiendavat õppetööd.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/2  24.04.2018

Päevakord:

 1. Rohelise Kooli küsimustiku analüüs.
 2. 2017/2018. õppeaasta põhikooli II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne.
 3. 2017/2018. õppeaasta gümnaasiumi I-IV perioodi õppe- ja kasvatustöö aruanne.
 4. KiVa. Kiusamisvaba kool.
 5. Direktori sõnavõtt

Otsused:

 • Rohelise Kooli töörühm jätkab tööd järgmisel õppeaastal.
 • KiVa Küsitlus toimub 16.04.-11.05. KiVa koolitus õpetajatele on 28. augustil.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  05.01.2018

Päevakord:

1.Õppenõukogu sekretäri valimine 2018/2019. õppeaastaks.
2. Kooli arengukava 2018-2022 .
3.
Mida ja kuidas peaks tänapäeva kool õpetama.
4.
2017/2018. õp-a. I trimestri põhikooli õppe- ja kasvatustöö aruanne.
5.
2017/2018. õp-a. I ja II perioodi gümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö aruanne.
6.
Õpetajate töötasu alammäära tõstmisest.
7.
Direktori sõnavõtt.

Otsused:

 • Otsustati : valida 2018/2019. õp-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
 • Kooli arengukava arutati läbi ja kiideti ühehäälselt heaks.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44

 

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/5  31.08.2017

Päevakord:

 1. Klassijuhatajate 2016/2017. õppeaasta aruanded peale täiendavat õppetööd sügisel (augustis).
 2. 30. augusti töörühmade ettepanekute kooskõlastamine ja kinnitamine.
 3. Diferentseeritud hindamise võimaldamine emakeeles 2017/2018. õppeaastal Tallinna Ühisgümnaasiumi lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele.
 4. IÕK-de jätkumine.
 5. Õpetajate esindajate nimetamine kooli hoolekogusse.
 6. Direktori sõnavõtt

Otsused:

 • Otsustati: nimetada kooli hoolekogusse õpetajate esindajatena Aade Erits ja Liivia Kivit.
  Hääletamine: poolt otsus oli ühehäälne. Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
 • Otsustati: lapsevanemate avalduse alusel viia (XXX) üle 2. klassi.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
 • Otsustati: lapsevanema avalduse alusel viia (XXX) üle 5. klassi.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44