Eripedagoog

Eripedagoog Arina Varjonova  Arina.Varjonova@tyhg.edu.ee

Eripedagoog on koolis esmaspäevast neljapäevani.

Eripedagoogi põhilisteks ülesanneteks on märgata õpilaste hariduslikke erivajadusi, millest tulenevalt on tekkinud raskused mõnes õppeaines. Eripedagoog pakub õpilastele vajaminevat tuge erinevate õppeainete omandamisel.

Õpilastega toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest tegeldakse taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsessidega, mille eesmärgiks on omandada paremini erinevate õppeainete sisu.

Eripedagoog teeb koostööd aineõpetajate ja klassijuhatajatega.
Eripedagoogi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini.