Eripedagoog

Eripedagoog Arina Varjonova  Arina.Varjonova@tyhg.edu.ee

Eripedagoogi põhilisteks ülesanneteks on märgata õpilaste hariduslikke erivajadusi, millest tulenevalt on tekkinud raskused mõnes õppeaines. Eripedagoog pakub õpilastele vajaminevat tuge erinevate õppeainete omandamisel.

Õpilastega toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest tegeldakse taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsessidega, mille eesmärgiks on omandada paremini erinevate õppeainete sisu.

Eripedagoog teeb koostööd aineõpetajate ja klassijuhatajatega.
Eripedagoogi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini.