Eripedagoog

Eripedagoogid

Marietta Heinsaar
marietta.heinsaar@tyhg.edu.ee
tel 5261764

Arina Varjonova
arina.varjonova@tyhg.edu.ee
tel 53851810

Eripedagoogiline õpiabi
Eripedagoog pakub õpilastele tuge erinevate õppeainete omandamisel. Toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest tegeletakse taju-, tähelepanu- mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsessidega, mis aitavad erinevate õppeainete sisu paremini omandada. Rühmatunnis lähtutakse konkreetsest õppeainest.