X klass

 Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 T-7-1/22/5

Tänased 9. klassid, jälgige jooksvalt infot!

E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid 

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
 • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
 • mobiil-IDga,
 • Smart-IDga,
 • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.
 1. Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.
 2. Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
 3. Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.
 4. Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.
 5. Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/
 6. Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test: gümnaasiumi sisseastumistest 2021”eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.

E-testide katsetamine 3. märtsil EISi keskkonnas

 1. 3. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:
  a) EISi keskkonda sisse logida,
  b) tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  c) EISis vajalikud testid sooritada,
  d) erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.
 1. Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreri ja Microsoft Edgega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.
 2. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.
 3. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 2. märtsil on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine. Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt harjutustestile.

Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht: drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete elektroonilised eeltestid toimuvad 8.-9. märtsil kell 10.00 EISi keskkonnas

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama.

 1. E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
 • isiku tuvastamine,
 • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte. Füüsika valemileht: drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view
 1. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.
 2. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.
 3. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.
 4. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 
 5. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.
 6. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.
 7. E-testid toimuvad 18. märtsil järgmistel aegadel:

10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),
10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),
11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),
12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).