X klass

Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 26.01.2021 T-7-1/21/33

Vastuvõtt 10. klassi õppeaastaks 2021/22

Ühiskatsetele registreerimine
Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (TÜGi  vastuvõtukorra punkt 5) ja TÜGi vastuvõtukorraga (vastuvõtt
10. klassi punktis 4).

 

Gümnaasiumis saab B-võõrkeelena õppida saksa, vene või soome keelt.
C-võõrkeelena: soome, saksa, prantsuse, hispaania või jaapani keelt.