Avalduste blanketid

Vanema taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks

Vanema taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks

Õpilase taotlus gümnaasiumiklassi astumiseks

Taotlus-kooli-vastuvõtmiseks (10.-klass)

Vanema-taotlus-lapse-1.-klassi-astumiseks-1-Täidetakse kui õpilaskandidaat on arvatud kooli õpilaste nimekirja.

Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks

Koolist puudumise avaldus

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Avaldus garderoobi kapi rentimiseks

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks