Avalduste blanketid

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Taotlus kooli vastuvõtmiseks (põhikool)

Taotlus kooli vastuvõtmiseks (gümnaasium)

Taotlus kooli vastuvõtmiseks (10. klass)

Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks-Täidetakse kui õpilaskandidaat on arvatud kooli õpilaste nimekirja.

Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks

Koolist puudumise avaldus

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Õpilaspileti duplikaadi avaldus

Avaldus garderoobi kapi rentimiseks