Meditsiiniteenused

Kooliõde

Tatjana Ingi
uhisg@kth.ee
tel 644 2140, 562 56628

Kooli tervisekabinet (ruum 012) on avatud igal koolipäeval kell 8-16.

1. Uuendustest, mis hakkasid kehtima alates 1.septembrist 2010.a., kui võeti vastu uus „ Koolitervishoiuteenuse” määrus: Koolides pole enam arste. Kooliõed teostavad profülaktilist läbivaatust I, III, VII ja XI klassidele
Vanemate kohustus on käia oma
· II, V, IX klassi lastega perearsti juures kontrollis
· I, III, V, VII ja IX klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

2. Vaktsineerimine toimub endiselt riikliku immuniseerimiskava alusel ja lapsevanema nõusolekul teostatakse koolis järgmisi vaktsineerimisi:
· B-hepatiit
· Difteeria-teetanus
· Poliomüeliit ehk lastehalvatus
· Leetrid-punetised-mumps

Kooliõe tegevused:
Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine.
Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, XI kl.).
Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine.
Haiguste ennetamine.
Esmaabi andmine.

Kooliõe soovitused lapsevanematele:
· Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
· Palun hoida haige laps kodus
· Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök
· Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
· Palun tagada lapsele normaalsed õppimistingimused
· Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid
· Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele

Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt: http://www.kth.ee/

Infovoldik lapsevanematele
Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal