Majanduspersonal

Nimi Amet Kontakt
Mart Tartlan haldusdirektor Mart.Tartlan@tyhg.edu.ee
646 2884
Katrin Nool juhiabi Katrin.Nool@tyhg.edu.ee
646 1008
Kaari Masul sekretär Kaari.Masul@tyhg.edu.ee
646 2348
Karina Reisel haridustehnoloog Karina.Reisel@tyhg.edu.ee
Sirje Järs raamatukoguhoidja Sirje.Jars@tyhg.edu.ee
646 2947
Anu Otsus valvur-administraator 644 4348
Malle Künka valvur-administraator 644 4348
Saima Aali valvur-administraator 644 4348