Etlusvõistluselt laureaaditiitel

Etlusvõistluselt laureaaditiitel
1. veebruaril 2023 toimus vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor. Traditsiooniliselt olid konkursi korraldajateks Tallinna 32. Keskkool ja Tallinna Haridusamet.

Tänavusest ilulugemise konkursist võttis osa 27 õpilast 12 Tallinna koolist.
Õpilased võistlesid kolmes vanuseastmes: 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass.
Kohapeal hindas etlejaid asjatundlik žürii koosseisus Lee Trei, Franz Malmsten ja Toomas Lõhmuste.

10.-12. klasside arvestuses sai laureaadiks HELI PIHT 12. b klassist (juhendaja Aili Tarvo).

Palju õnne laureaadile, suur tänu juhendajale!

Pildil gümnaasiumi vanuseastme laureaadid koos žüriiliikmetega.