Õppetöö korraldamine TÜGs 15.11.-19.11.2021

Õppetöö korraldamine 15.11-19.11 direktori käskkiri 5-4/32 10.11.2021.
Käskkirja põhjendused.TÜG_15.11docx
Tallinna Linnavalitsuse 10.11.2021 korraldus nr 1224

Tallinna linnavalitsuse 10. novembri 2021 otsuse järgi peavad koolid hajutama ehk suunama osalisele distantsõppele 30-50% õpilastest. Tallinna viiruse leviku statistika näitab 4.-8. klassi õpilaste seas stabiliseerumise märke, kuid näha on nakatumiste arvu kasvu 1.-4. klassi ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Õpilase meelespea distantsilt õppimisel

Distantsõppe ajal jagab kool soovijatele nädalasi toidupakke. Toidupaki saamiseks palun täita allolev registreerimisvorm.
https://www.tyhg.edu.ee/toidupakid/.

Samuti jagab kool kiirtestimiseks mõeldud testid õpilastele klassijuhataja kaudu ning palutakse õpilastel ennast kodus testida enne kui kooli tullakse. Soovituslikult 3 korda nädalas (E, K, R). Kui õpilase kiirtest on positiivne – lapsevanem/õpilane helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida testimise kõnekeskuse telefonil 646 4848 ja veebilehel. Kuni PCR testi tulemuse selgumiseni õpilane õppetööst, treeningutest ja huvitegevusest osa ei võta.
Õpilased, kes olid distantsõppel saavad testid klassijuhatajalt esmaspäeval, 15.11.

Kiirtestimine koolides:
https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides (testi tegemise õpetus)

Viiruse leviku takistamine haridusasutustes

Õpilaste ja haridusasutuste töötajate vaktsineerituse andmeid

 

10. november 2021