Gümnaasiumi 10. klassis ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS

Sügisel õpingute alustamiseks tuleb selleks kutse saanutel 18.06.-30.06.2021 sisseastumine.ee infosüsteemis esitada elektrooniliselt alljärgnevad dokumendid:

1. Lapsevanema ja õpilase digitaalselt allkirjastatud avaldus

Taotlus kooli vastuvõtuks luuakse ja täidetakse automaatselt õpilase nime jm infoga kooli määratud malli alusel — kandidaat laeb alla süsteemi poolt loodud DigiDoc faili, kuhu on vaja vaid lisada õpilase ja lapsevanema allkiri ning siis allkirjadega dokument süsteemi üles laadida.

2. Põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega – Tallinna Ühisgümnaasiumi põhikooli lõpetaja ei pea esitama.

Kandidaat laeb sisseastumine.ee infosüsteemi .pdf või .jpg formaadis üles oma põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

Õppija pääseb enda lõpudokumentidele ligi ka  oma töölaualt haridusportaalis<https://haridusportaal.edu.ee/>, sakis „Tunnistused“. Lõpudokumentide nägemiseks tuleb portaali sisse logida.

3. Õpilaspileti vormistamiseks saatke digitaalne dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis e-mailiga aadressile: opilaspilet@gmail.com, maili teema: ÕPILASE NIMI, 10. klass

TÜG õpilane esitab siis, kui õpilaspileti kehtivus tähtaeg on möödunud või möödub septembris 2021.

Foto peab vastama järgnevatele nõuetele:

  1.  Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele,  tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.
  2.  Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat.
  3.  Foto peab olema JPG formaadis, mõõtmetega vähemalt 475 × 600 pikslit (külgede suhtega 3:4).
  4.  Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.
  5.  Soovitatav on kasutada ID kaardi haldusvahendit pildi allalaadimiseks.
  6.  Kooli tekli (kohustuslik koolivormi element gümnasistil) tellimine Norrisoni e-tellimiskeskkonna kaudu.  Lisainfo https://koolivorm2.norrison.ee/240-tallinna-uhisgumnaasium TÄHTAEG 26.06 (sest ettetellimis periood saab siis läbi)


4. Tervisekaart
väljastpoolt Tallinna tulevatel õpilastel saata meilile uhisg@kth.ee, meili teemaks 10. klass ja ÕPILASE nimi. Kokkuleppel kooliõe Tatjana Ingiga võib tervisedokumendid saata ka augustis või tuua tema kätte paberkandjal septembri esimesel nädalal.

Kooliõe Tatjana Ingi kontakt: uhisg@kth.ee, telefon 644 2140

 

Õpilaskandidaat arvatakse kooli esitaud dokumentide ja kinnitatud kutse (ühiskatsete süsteemis kinnitatud) alusel ja kantakse EHIS-sse  (Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register) Õpilane saab olla ainult ühe gümnaasiumi nimekirjas.