4+3 kooli ühiskatsete harjutustestide verifitseerimise tagasiside ja soovitused

4+3 kooli ühiskatsete harjutustestide verifitseerimise tagasiside ja soovitused

Tagasisidestame 30. ja 31. märtsil läbi viidud 4+3 kooli ühiskatsete harjutustestide verifitseerimiste kontrolli põhjal tuvastatud järgmisi eksimusi:

 1. vale dokument – isikut ei saa tuvastada õpilaspileti ega juhiloaga, isiku tuvastamiseks on vaja kandideerija ID-kaarti või passi, millest on õpilasi eelnevalt teavitatud ning mis on sätestatud ka vastuvõtukordades;
 2. dokumendi asemel kasutati dokumendist tehtud pilti, mida näidati telefonist või väljatrükitult – selliseid verifikatsioone ei arvestata;
 3. verifikatsiooni sooritas vale isik või oli isiku tuvastamisel kaadris teisi inimesi või suheldi tuvastamise ajal intensiivselt kellegi teisega – isiku tuvastamisel peab olema kaadris ainult see, kelle isikut tuvastatakse; ootame korrektset käitumist ja viisakat suhtumist ka isiku tuvastamise protsessis; testid tuleb samuti iseseisvalt lahendada, kasutamata kõrvalist abi;
 4. dokumenti näidati liiga kaugelt või nurga all või varjati käega dokumendil olevat infot – paigutage dokument kaamerale piisavalt lähedale (ekraanil kuvatakse raam nii dokumendist kui kandideerija näost tehtava pildi tarbeks – pidage sellest kinni) ning ärge hoidke dokumenti kallutatult (viltu);
 5. isiku tuvastamine viidi läbi liiga hämaras ruumis või oli isiku selja taga (või diagonaalis küljel) aken, mistõttu ei olnud dokumendist või kandideerijast tehtud pilt sobiva kvaliteediga, dokumendilt ei õnnestunud andmeid lugeda – veenduge, et verifitseerimiseks on toas piisavalt valgust ning ärge istuge akna all; (kui aken asub vahetult kaamera taga, siis võib dokument peegeldada ning see muutub samuti loetamatuks);
 6. pildid on udused – hoidke verifitseerimise ajal dokumenti (piisavalt kaua) paigal ja lähtuge eelnevalt toodud nõuannetest, kasutades sobiva kvaliteediga kaamerat.

Palun lähtuge eeltoodud nõuannetest, et läbida 9. aprillil edukas verifitseerimine, mis on eelduseks testitulemuste arvestamisele.

 

NB! Verifitseerimist ja sooritatud testide tulemusi arvestatakse ainult siis, kui need on sooritatud LAUA- või SÜLEARVUTIGA. Nutiseadmetes –

mobiiltelefonides vm teostatud verifitseerimisi ja testisooritusi ei arvestata.

 

 

Mida teha siis, kui verifikatsioon takerdub?
Kui leht jääb laadima, siis ärge kohe tehke refreshi ega sulgege akent esimese 5-10 sekundi jooksul. Varuge pisut kannatust. Kui isiku tuvastamise vältel jääb süsteem minutiks või enamaks järgmist lehte „laadima“, siis värskendage lehte (laadige uuesti, refresh) või katkestage verifikatsiooni seanss ja sooritage see uuesti. Verifitseerimiseks on ette nähtud mõistlik ajapuhver, seega palume varuda kannatust.

 

Korduma kippuvad küsimused

 1. Kas võin isiku tuvastamist või e-testide sooritamist teha iPadis või nutiseadmes (nt telefonis)?
  EI.

 

 1. Kas verifitseerimiseks võib kasutada ID-kaardi või passi asemel õpilaspiletit või Smart-ID-d?
  EI.Tuleb eristada EISi sisse logimist ja verifitseerimist.
  EISi saab sisse logida ID-kaardi või Har-ID või Smart-ID jm abil, mis on loetletud siin dokumendis eespool.
  Verifitseerimisega tuvastatakse, kas teste lahendab testidele registreerinud õpilane. Selleks on vaja pildiga isikut tõendavat dokumenti – passi või ID-kaarti.

 

 1. Olen ühiskatsetele registreerinud, aga ei näe, et mulle oleks EISis sisseastumistest suunatud.
  • Kontrolli, et oled õigel aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/või https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised
  • Veendu, et Sa ei ole EISi sisse loginud varem kasutanud testiparooliga, sellega saidki ainult üht testi lahendada.
  • Kui Sa ikka veel testi nimetust ei näe, siis võta ühendust EISi kasutajatoega:
  EIS keskkonna kasutajatugi eis@harno.eetel 7302135

 

 1. Kas mul on vaja ID-kaardi lugejat?
  Verifitseerimisel pole vaja ID-kaardi lugejat. Kui kasutad EISi keskkonda sisse logimisel ID-kaarti, vajad ID-kaardi lugejat.
 2. Kas testi lahendades on võimalik jätta osa küsimusi alguses vahele ja siis pärast nende juurde tagasi tulla?
  Ei. Testid on ühesuunalised, see tähendab, et eelnevate ülesannete juurde tagasi liikuda ei saa.
 3. Kas isikutuvastus tuleb läbi viia enne iga ainetesti?
  Ei. Isikutuvastus viiakse läbi ühel kindlal ajal enne testide lahendamise algust.
 4. Kas tohin testide ajal või testiosade vahepealsel ajal brauseri sulgeda?
  Ei. Sellisel juhul pead uuesti tegema verifitseerimise.
 5. Kas ma võin isikut tuvastada ühes seadmes ja teste sooritada teises seadmes?
  Ei, isiku tuvastamine ja testi sooritamine peab toimuma ühes seadmes. Vastasel korral ei arvestata testide tulemusi kandideerimisel.
 6. Kas ma saan põhitestidel osaleda, kui ma ei ole harjutustesti sooritanud?
  Jah, kuid harjutustestil osalemine on tungivalt soovituslik, et harjutada süsteemide kasutamist.
 7. Kui ma ei saa mõjuval põhjusel 9. aprillil teste sooritada, kas saan teha järeltestid?
  Ei. Kahjuks ei korraldata sellel õppeaastal järelteste.
 8. Kas ma võin jätta mõne õppeaine e-testi lahendamata, kui kool või õppesuund, millesse kandideerin, selle tulemust ei arvesta?
  Jah. Soovitame enne kindlasti veenduda, et vastava õppeaine e-testi lahendamist vastuvõtul ei arvestata. Info selle kohta, mis testide tulemusi ja millise kaaluga koolid arvestavad, on kirjas iga kooli vastuvõtukorras.
 9. Kas hinnetelehel olevad hinnangud omavad kaalu vestlusele kutsumise otsusel?
  Jah. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka ühiskatsetel osaleja hinnetelehel kajastuvat infot.
 10. Kas pean sooritama e-testid, kui sain vabastuse kirjalike testide sooritamisest aineolümpiaadi lõppvoorus osalemise tõttu?
  Ei, testidest vabastatud õpilased teste ei soorita.
 11. Mida teha, kui sulgen testi sooritamise ajal veebilehitseja?
  Tuleb uuesti EISi logida ja klõpsata nupul “Jätkan”. Jätkamiseks on vajalik uuesti isik tõendada. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.
 12. Mida teha, kui ma ei ole testi lõpetanud, kuid ei saa ka edasi lahendada?
  Tee lehele “värskendus” (Refreshvõi Reloadpage või Ctrl+R või F5)
  Sulge korraks veebilehitseja, ava see uuesti, logi EISi ja tõenda enda isik. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.
 13. Kas ma võin testi sooritamise vältel pildistada testiküsimusi või teha neist kuvatõmmiseid (ekraanipilte)?
  Ei.
 14. Mida teha, kui eesti keele ülesandes ei õnnestu kohe kirjavahemärki lauses õigesse kohta viia?
  Proovi rahulikult uuesti. Selle ülesandetüübi kasutamist saad harjutada ka siin: https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/29758

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlesid vabastust praktilistest töödest, pidid saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.