INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele

INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele 

  • Tallinna Ühisgümnaasiumis toimuvad distantsõppe nädalad 2. perioodil alljärgnevalt:

2.-6. november 8. ja 9. klass
9.-13. november 12. klass
16.-20. november 11. klass
23.-27. november 10. klass

Distantsõppe nädalate eesmärgiks on:

  1. kooliruumides igapäevaselt käivate õpilaste arvu vähendamine
  2. õpilaste iseseisva õppimisharjumuse ning õpioskuste kujundamise toetamine.

Ehituskooli tunnid ning varasemate kokkulepetega üksikud õppekäigud toimuvad.
Erikokkulepetega õpilased õpivad vastavalt individuaalsetele kokkulepetele.

3) Pöörame jätkuvalt tähelepanu: haigustunnustega jääme koju, käsi peseme hoolega, liigume rahulikult ning suhtleme vaikselt.

Ühtlasi palume, et me ei planeeriks ega korraldaks välisreise. Koolipere tervise huvides on välisreisil käinutel kahe nädalase eneseisolatsiooni ning distantsilt õppimise kohustus.

Soovime teile kõikidele tervist ja kannatlikku meelt!
2. novembril 2020