KiVa

Meie koolis rakendatakse alates 2018/2019 õppeaastast KiVa programmi!

Õppeaastal 2020/2021 oleme jätkuvalt KiVa kool!
Sel aastal toimuvad KiVa tunnid 1. ja 5.klassides. Ülejäänud koolipere saab osa muudest KiVaga seonduvatest tegevustest (rohkem infot kooli Facebooki lehel).

KiVa on Soome haridus ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20s riigis üle maailma.

Progamm:

  • Aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • Sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamisjuhtumite ennetamiseks kui ka lahendamiseks;
  • On üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi, materjale sh veebipõhist õpet;
  • Haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud kooli personal, õpilased ja vanemad
  • Ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et kiusamine ei ole meie koolis lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

  • Viime I ja II kooliastmes kaks korda kuus läbi KiVa- tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
  • Uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja sotsiaalpedagoogist koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud spetsiaalse väljaõppe.
  • Levitame KiVa sõnumit koolis plakatite näol
  • Tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga.
  • Kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (Miniõpik lapsevanematele: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/mobile/index.html).

Kiusamise kahtluse korral, palume teavitada õpetajat või KiVa tiimi !

Meie kooli KiVa tiim:

Käti Kohv, kati.kohv@tyhg.edu.ee
Kaidi Marmor, kaidi.marmor@tyhg.edu.ee
Triin Timm, triin.timm@tyhg.edu.ee
Piret Laak, piret.laak@tyhg.edu.ee

 

Lisainfo Kiva programmi ja Sa Kiusamisvaba Kooli kohta:

www.kiusamisvaba.ee
www.facebook.com/kiusamisvabakool