KRÕF 2015

halogotyglogo

krõfpealkiri

                                ALGKLASSIDE LÜHINÄIDENDITE FESTIVAL                              

 OSAVÕTJAD                                                    

Eesti ja vene koolide algklasside õpilased.

AEG JA KOHT

28.märts 2015, Tallinna Ühisgümnaasium (Pärnu mnt 71)

 KORRALDUS

 • Kooli saab festivalil esindada 1 kollektiiv.
 • Eestikeelse näidendi või dramatiseeringu esinemisaja pikkuseks koos ettevalmistuse ja lava vabastamisega võib olla maksimaalselt 20 min.
 • Näidendeid vaatab žürii, kes toob esile kõikide kollektiivide tugevad küljed .
 • Truppe ei panda paremusjärjekorda, antakse välja eripreemiaid ja peapreemia.

Peapreemia saaja esindab Kooliteatrite riigifestivalil  8.-9.mail Jõgeval Tallinna linna

 • Igale kollektiivile ja juhendajale tänukiri ja väiksed meened

REGISTREERUMINE  hiljemalt 2. veebruariks  2015 

liivia.kivit@tyhg.edu.ee (telefonidel  58119317 või 51968877)

Registreerumiseks vajalikud andmed

 • kool, klass, osalevate õpilaste arv
 • juhendaja ees- ja perekonnanimi
 • juhendaja kontaktandmed (telefon, e-mail)                                               
 • näidendi autor, pealkiri, kestvus
 • täpne tegelaste nimekiri koos osatäitmistega (näit. Ann Kask – printsess)
 • Teile sobivam esinemise aeg (hommikul, lõunal, pärastlõunal), et saaksime koostada esinemise ajakava.

Ürituse korraldust toetab Tallinna Haridusamet

Koolidele on üritus tasuta.

lõustkrõf                  lõustkrõf                  lõustkrõf

17. veebruar 2015