TÜG koolitee turvalisuse küsitlus

Tallinna Ühisgümnaasiumi vanematekogu pöördub Teie poole palvega vastata lühikesele küsimustikule seoses koolitee turvalisusega. Meile on oluline laste arvamus, kes kooliteed ise iga päev läbivad, seega palume algklasside laste vanematel küsimustik  täita koos lapsega, põhikooli ja gümnaasiumi noortel ise, hiljemalt 30.novembriks. Küsitluse tulemused koos vanematekogu poolt välja töötatud ettepanekutega edastame Tallinna Linnavalitsusele.  

Küsitluse vormi leiate allolevalt lingilt:

http://goo.gl/forms/7CF6D0lFAA

Täname osalemise eest ette.

Tallinna Ühisgümnaasiumi vanematekogu

Küsitlus on läbiviidud. Suur aitäh kõikidele vastanutele. Küsimustikule vastas 191 inimest. Saadud tulemused viitavad selgelt sellele, et põhjust Transpordiameti poole pöördumiseks on olemas ning sellega tegeleb kooli juhtkond ja Vanematekogu jätkuvalt edasi.

 

10. november 2014