Uudised

Teade 9 A ja 9 B klassile ning gümnaasiumiõpilastele

Palun tulla uute õpikute järele raamatukogusse järgnevatel aegadel: 27.08 kell 9.00-16.00 – 10 ABC28.08 kell 9.00-16.00 – 11 ABC29.08 kell 9.00-16.00  – 9 AB (siiani saite õpikud klassijuhatajalt, nüüd raamatukogust)31.08 kell 9.00-16.00  – 12ABC  

22. august 2012

Uurimistööde kaitsmine

Uurimistööde kaitsmine 29.08 kell 12.00.

21. august 2012

Tallinna Ühisgümnaasiumi 3. septembri aktused

Tallinna Ühisgümnaasiumi 3. septembri aktused toimuvad: kell 8:30 5.-9. klass; kell 9:15 2.-4. klass; kell 10:00 10.-12. klass; kell 12:00 1. ja 12. klass. Selga pidulik riietus ja pähe koolimüts !

21. august 2012

INFO 10. klassi astujale

Peale põhikooli lõpetamist ootame 2. juuliks (tööpäevadel 09:00-14:00) kooli kantseleisse järgmisi dokumente: 1. põhikooli lõputunnistuse originaal koos hinnetelehega 2. Palun saatke digi dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis õpilaspileti vormistamiseks. Pildifaili nimeks peab olema lapse isikukood (nt 12345678900.jpg) ning see ei tohiks olla suurem kui 100 KB. Foto 3X4 cm Vajaduse korral saatke krüpteeritud foto (eelnevalt võtke […]

26. juuni 2012

Tallinna Haridusameti 2012. aasta eriauhind

Tallinna Ühisgümnaasium pälvis Tallinna Haridusameti 2012. aasta eriauhinna “Eduka osalemise eest 2011/2012. õppeaasta olümpiaadidel”. Auhinda antakse välja 2004. aastast. Kingituseks on teatmeteos. Info olümpiaadide kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee   Kiidame kõiki tublisid osalejaid ja täname neid juhendanud õpetajaid!

1. juuni 2012

Spordipäev 4. juunil

4. juunil toimub spordipäev, orienteerumine, 1. – 8. ja 10. klassile Kogunemiskoht TTÜ Spordihoone ees (kooli juurest buss 36, TTÜ peatus). 9:00 8. klassid ja 10. klassid 10:00 6.-7. klassid 11:00 1. klassid 11:30 2.-3. klassid 12:30 4.-5. klassid NB! Tuletame meelde, et kogunemine vähemalt 15 minutit enne oma starti.

30. mai 2012

Kandleansambli kontsert

31. mail kell 16.00 on Tallinna Ühisgümnaasiumi kandleansambli Viisikerad kontsert Gustav Adolfi Inglihoovis (Gümnaasiumi 3) Helgo-Mall Tepomes

30. mai 2012

Vastuvõtt muusikaklassi 2012/2013 õppeaastaks

Tallinna Ühisgümnaasiumi muusikaklass võtab vastu uusi õpilasi 2012/2013 õppeaastaks klaveri õppesse.Täpsem info klaveri õpetajalt:  Aune Kaljapulk 561 52340 või õhtuti 644 3744, aune.kaljapulk@gmail.comÕppemaksude kohta informatsioon Tallinna Haridusameti 26.06.2011 käskkiri nr HA-4/9.Varem õppinud õpilastel võtta samuti ühendust õpetajaga. Aune Kaljapulk

28. mai 2012

Nõmme kevad

18.05-21.05  toimus Tallinnas Tele2 GP turniir tennises ” Nõmme kevad”. Täiskasvanute liiga naiste võitjaks on  Tallinna Ühisgümnaasiumi 11. C õpilane Mia Nicole Eklund. Õnnitlused koolipere poolt!

23. mai 2012

Olümpiaadivõitjate autasustamine

    Olümpiaadivõitjate  autasustamine toimub 25.mali kell 14.00 Lillepaviljonis. Meie koolist on sellest osa võtma kutsutud järgmised õpilased ja nende juhendajad:   Eerik Sven Puudist  VI b  Ajalugu     1.-2.koht Tallinnas     juhendaja õp. Martti Rõõmus Bioloogia   2.-3.koht Tallinnas ja 7.koht vabariigis      juhendaja õp. Avo Erits Tõnis Tamme      VIII a    Bioloogia  2.koht Tallinnas ja 3.koht […]

21. mai 2012