Ülekooliline heategevusprojekt „Hoolime ja hoiame”

Jõulude aeg on alati headuse aeg, mil üksteisest hoolimine, teiste märkamine ja toetamine on tähtsamad ja vajalikumad kui kunagi varem. Jõulude tulekuga lõppenud ka ülekooliline heategevusprojekt „Hoolime ja hoiame”. Projekti eesmärgiks oli toetada teisi, kes seda tänasel momendil rohkem vajavad:…

Oktoobrikuu ja novembrikuu klassijuhataja

2020 õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Iga kuu valitakse kõikides koolides kuu klassijuhataja, keda on märganud nii kolleegid, lapsevanemad kui ka õpilased. Tallinna Ühisgümnaasiumi…

INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele

INFO õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele  Tallinna Ühisgümnaasiumis toimuvad distantsõppe nädalad 2. perioodil alljärgnevalt: 2.-6. november 8. ja 9. klass 9.-13. november 12. klass 16.-20. november 11. klass 23.-27. november 10. klass Distantsõppe nädalate eesmärgiks on: kooliruumides igapäevaselt käivate õpilaste arvu…