Detsembrikuu klassijuhataja

Detsembrikuu klassijuhataja väljaselgitamiseks koostatud küsitluses saime kooli peale kokku 146 vastust. Aitäh kõigile vastanuile! Vastuseid tuli nii õpilastelt, lastevanematelt kui kolleegidelt klassijuhatajatelt ning aineõpetajatelt. Detsembrikuu klassijuhataja Tallinna Ühisgümnaasiumis on 1.a klassijuhataja Kadi Maripuu. Õpilased kiitsid Kadi sõbralikkust ja heasüdamlikkust. Seda…

Meie tublid õpetajad

Meie koolis ei õpi ainult tipptegijatest õpilased, vaid töötavad ka õpetajad, kes lisaks edukale koolitööle on saavutanud ka üleriigilisi tunnustusi väljaspool kooli. Eesti Kergejõustikuliidu poolt välja antud tunnuskiri: Aasta kergejõustiku kohtunik 2020 Lauri Puolokkainen (kehalise kasvatuse õpetaja) Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu…

Ülekooliline heategevusprojekt „Hoolime ja hoiame”

Jõulude aeg on alati headuse aeg, mil üksteisest hoolimine, teiste märkamine ja toetamine on tähtsamad ja vajalikumad kui kunagi varem. Jõulude tulekuga lõppenud ka ülekooliline heategevusprojekt „Hoolime ja hoiame”. Projekti eesmärgiks oli toetada teisi, kes seda tänasel momendil rohkem vajavad:…

Oktoobrikuu ja novembrikuu klassijuhataja

2020 õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Iga kuu valitakse kõikides koolides kuu klassijuhataja, keda on märganud nii kolleegid, lapsevanemad kui ka õpilased. Tallinna Ühisgümnaasiumi…