Avaleht

Hea tuju aktused

Õppeaasta viimased aktused toimuvad 11.06

1.-4. klass kell 10.00
5.-8. klass kell 11.00
10.-11. klass kell 12.00

Ilusat kooliaasta lõppu!

***

***

Meie armsad Tallinna Ühisgümnaasiumi lapsevanemad!
Natuke on veel vaja pingutada, kooliaasta hakkab kohe-kohe lõppema!
AITÄH läbi kooliaasta toetuse eest!
AITÄH vastupidamise eest!
AITÄH kannatlikkuse eest!
PAI teile kõigile! ❤
Tallinna Ühisgümnaasiumi pere

***

***

Õppekorralduse info alates 31.05.2021

Veel on suvevaheajani neli nädalat! Pingutame ühiselt! Hoiame ja hoolime!
Käitume vastutustundlikult

  • Haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik.
  • Haigussümptomite ilmnemisel või haigena tuleb jääda koju, kahtluse korral tuleks teha test.
  • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ei pea jääma inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud või kes on viimase kuue kuu jooksul koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud ning arsti poolt terveks tunnistatud.
  • Oluline on pesta regulaarselt käsi.
  • Soovitame edasi lükata välisreisid, et takistada nakkuse ja uute ohtlike tüvede levikut. Kui reisimine on siiski vältimatu, tuleb järgida kehtivaid reegleid ning jääda reisilt naastes eneseisolatsiooni.

See on õppekorraldus, mida vaatame üle vastavalt vajadusele igal nädalal. Kui me uut infokirja ei saada, siis kehtib käesolev korraldus.

Jätkame õppetööga kontakt- ja distantsõppes nagu eelnevalt kokku lepitud ehk alljärgnevat hajutamise plaani järgides (vaata täpsemat plaani allpool värvilisest tabelist):
1.-4. klass – koolimajas IGA PÄEV välja arvatud neljapäeval, 3. juunil kui on spordipäev
5.-6. klass – koolimajas K, 02.06, R, 04.06 ja järgmisel nädalal E-T ehk 7.-8. juuni
7.-8. klass – koolimajas E-T ehk 31.05 ning 01.06 ja järgmisel nädalal K-N ehk 9.-10. juuni
10. klass – koolimajas K ning R ehk 2. ning 4. juunil ja järgmisel nädalal E-T ehk 7.-8. juuni
11. klass – koolimajas E-T ehk 31.05 ning 01.06 ja järgmisel nädalal K-N ehk 9.-10. juuni
Põhikooli lõpueksam matemaatikas toimub neljapäeval, 3. juunil. Samal päeval on 1.-8. ja 10.-11. klass spordipäeval orienteerumas Järve metsas. Täpsem ajakava klassijuhatajalt.
Reedel, 11. juunil on viimase koolipäeva hea tuju aktused.

Söögivahetunnid

Toidupakke distantsõppel olijatele ei ole enam ette nähtud. Sooja toitu saab koolimajas  kontaktõppe päevadel. Söömine toimub söögivahetundidel hajutatult:

Kell 10.15 – 1.ABC               10.30 – 3.AB              10.45 – 4.ABC           13.40 – 2.AB

11.20 – 5.ABC / 7.AB           11.40 – 6.ABC / 8.ABC         11.50 – 9.ABC

12.30 – 10.ABC / 11.ABC

Algklassid on kõik tagasi oma klassis 4. korrusel.

Kogu kooli tunnid toimuvad tunniplaani alusel koduklassides vastavalt tabelile.

A B C
5 306 303 304
6 204 205 203
7 101 302
8 206 207 205
9 307 104 105
10 207 103 206
11 204 103 102

Ehituskooli tunnid 7., 8. ja 9. klassile toimuvad ehituskoolis vastavalt tunniplaanile nii kontaktõppe kui ka distantsõppe päeval.

 

 

***

Lõpukella aktus

https://fb.watch/5bFq7edVs3/

***

Palume kõigil tutvuda Tallinna Ühisgümnaasiumi esmaste põhimõtetega algavaks õppeaastaks seoses õppetöö korraldusega tavatingimustes, muutuvates tingimustes ja kaugõppel.

Tegemist on meie kooli põhiprintsiipidega 2020/2021 õppeaastaks.
Hoiame ennast ja teisi!