Avaleht

Lastevanemate üldkoosolek toimub 16. septembril kl 18.00 kooli aulas, mida on võimalik jälgida ka interneti vahendusel. Ülekande link lisatakse enne koosolekut.

Päevakord:

  1. Direktori Mehis Peveri sõnavõtt õppeaasta kohta ning koolis Covid19 leviku tõkestamise meetmetest.
  2. Hoolekogu esimehe Meelis Atoneni sõnavõtt.
  3. Hoolekogu lastevanemate esindajate kinnitamine.

Ülekanne algab kl 18.00!

***

Palume kõigil tutvuda Tallinna Ühisgümnaasiumi esmaste põhimõtetega algavaks õppeaastaks seoses õppetöö korraldusega tavatingimustes, muutuvates tingimustes ja kaugõppel.
Tegemist on meie kooli põhiprintsiipidega algavaks õppeaastaks.
Hoiame ennast ja teisi!

***