Külalised Taanist Næstvedi gümnaasiumist

14.- 20. septembril külastasid meie kooli Taani Naestvedi gümnaasiumi 27 õpilast. Taani õpilased majutati peredes.
Taanlastele tutvustati Eesti kultuuri, ajalugu ja loodust, traditsioone ja rahvuskööki. Külalistega käidi matkal Lahemaal, külastati Tallinna vanalinna ja teletorni. Meie õpilased õpetasid taanlastele eesti keelt, tantse ja laule, tegid rühmatööd inglise keele tunnis. Taanlased tegid kunstitunnis oma muljetest plakateid ja valmistasid eesti toite kodundusklassis. Kevadel sõidavad meie õpilased ja õpetajad taanlastele külla, tutvuma nende maa kultuuri ja ajalooga ning traditsioonide ja pereeluga.
Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa projekti edukale koostööle.
Eriti suur tänu ja tunnustus projektijuhile õpetaja Lilian Niitsoole!

 

1 2 3 4 5

8. oktoober 2014