Külalised Taanist

14.- 20. septembril külastasid meie kooli Taani Naestvedi gümnaasiumi 27 õpilast. Taani õpilased majutati peredes.

Taanlastele   tutvustati   Eesti   kultuuri,  ajalugu  ja  loodust,  traditsioone  ja rahvuskööki. Külalistega käidi matkal Lahemaal, külastati Tallinna vanalinna ja  teletorni.   Meie  õpilased  õpetasid  taanlastele  eesti  keelt, tantse ja laule, tegid   rühmatööd  inglise  keele  tunnis.   Taanlased  tegid  kunstitunnis  oma muljetest   plakateid  ja  valmistasid   eesti   toite   kodundusklassis.   Kevadel sõidavad  meie  õpilased  ja  õpetajad  taanlastele  külla,  tutvuma nende maa kultuuri  ja  ajalooga  ning  traditsioonide  ja  pereeluga.

 Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa projekti edukale koostööle. Eriti suur tänu ja tunnustus projektijuhile õpetaja Lilian Niitsoole!

9. oktoober 2012