Dokumentide esitamine 1. klassi astumiseks

Lugupeetud lapsevanem

Teie lapsele on määratud koolikoht Tallinna Ühisgümnaasiumis. Palume Teil koolikoht kinnitada eKooli keskkonnas „Kinnita“ nupu vajutamisega 10. juuniks 2023. Kui Te ei soovi, et laps asuks õppima meie koolis, siis vajutage palun „Keeldu kohast koolis“ nuppu. Kui Te ei soovi määratud koolikohta, siis soovitame koht ikkagi vastu võtta, loobuda koolikohast saate siis, kui olete ise leidnud uue kooli.
Juhul, kui vanem soovib kinnitatud koolikohast enne õppeaasta algust loobuda, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult: tyhg@tyhg.edu.ee
1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse 25. augustiks. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 31. augustil.

Kui olete koolikoha vastu võtnud, palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@tyhg.edu.ee  15. juuniks 2023 järgmised dokumendid:

 • lapsevanema kirjalik avaldus
  Vanema-taotlus-lapse-1.-klassi-astumiseks
 • lapse sünnitõendi koopia
 • dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia (Lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 • koolipäeviku eest tasuda 5€ Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts a/a nr LHV Pank EE377700771002009435 Selgituseks: lapse nimi, klass (1. klass)
 • õpilaspileti tellib lapsevanem ise: https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/
  vali kool: Tallinna Ühisgümnaasium, klass: 1. klass
 • koolivälise nõustamismeeskonna otsus ja/või soovitus tugiteenuste ja -meetmete osas (juhul kui on soovitatud)

Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga sekretar@tyhg.edu.ee või telef 646 2348

Täiendav info:

 • Lahtiste uste päev tulevastele 1. klassi lastevanematele toimub teisipäeval, 6. juunil kell 18.oo kooli aulas.
 • Koolivorm – täpsem info ja tellimine https://www.tyhg.edu.ee/koolivorm-2/
 • Koolis on tasuline pikapäevarühm https://www.tyhg.edu.ee/tugiteenused/pikapaevaryhm/
  Avaldus esitada õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul klassijuhatajale.
  Koosolek toimub augustikuu viimasel nädalal. Kuupäev täpsustatakse ja avaldatakse kooli kodulehel.
 • Lapsevanema õigusi saate eKoolis taotleda alates 1. septembrist 2023, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

Tallinna Ühisgümnaasiumis algab 2023/24 õ/a I klasside õppetöö I vahetuses. Tunnid algavad üldjuhul kell 8.00.

NB! 2024/25 õa alustab teine klass õppetööd II vahetuses. II vahetuse tunnid algavad kell 11.55 või 12.50, koolipäev võib lõppeda kell 17.25.

Edukat algavat kooliteed kogu perele!

 

15. mai 2023