“Tantsin rõõmuga”

Sellel aastal sai alguse algklasside 4-osaline ürituste seeria “Rõõmuga”
I “Tantsin rõõmuga”
II “Laulan rõõmuga”
III “Näitlen rõõmuga”
IV “Spordin rõõmuga”
Avaürituseks oli sõbrapäeva tantsupäev
“Tantsin rõõmuga”.
Esineti üksi, paaris, rühmas ja isegi kogu klassiga. Tantsupisik nakatas nii suurt kui väikest.