KLAVERIGALA

KLAVERIGALA
heategevuslik klaverikontsert

Kolmapäeval, 18. mail kell 18.00

Tallinna Ühisgümnaasiumi aulas

Esinevad Eesti väljapaistvad pianistid ning noored talendid. Kontsert toimub koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Pianistide Liiduga.

Kontserdi tulu läheb uue kontsertklaver Estonia ostmise fondi. Klaver on plaanis soetada kooli 105. sünnipäevaks.

Kontserdile pääsu tagab vabatahtlik annetus.

Annetusi saab teha MTÜ Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeseltsi kontole nr. EE377700771002009435 (selgituseks märkida „Estonia klaver“) või sularahas kohapeal.

Kõigi vähemalt 25 euro annetajate nimed märgitakse ära kooli aulas.  Hõbesponsori tiitli saab vähemalt 105 euroga toetaja ja kuldsponsoriks

annetaja, kes kannab kogumiskontole vähemalt 501 eurot.

Hõbe- ja kuldsponsorid saavad ka kooli toetaja rinnamärgi.