Dokumentide esitamine 1. klassi astumiseks

Lugupeetud lapsevanem

Teie lapsele on määratud koolikoht Tallinna Ühisgümnaasiumis. Palume Teil koolikoht kinnitada eKooli keskkonnas „Kinnita“ nupu vajutamisega 10. juuniks 2022. Kui Te ei soovi, et laps asuks õppima meie koolis, siis vajutage palun „Keeldu kohast koolis“ nuppu. Kui Te ei soovi määratud koolikohta, siis soovitame koht ikkagi vastu võtta, loobuda koolikohast saate siis, kui olete ise leidnud uue kooli.
Juhul, kui vanem soovib kinnitatud koolikohast enne õppeaasta algust loobuda, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult

Kui olete koolikoha vastu võtnud, palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@tyhg.edu.ee  järgmised dokumendid:

  • lapsevanema kirjalik avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm) Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia

(Lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)

  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
  • õpilaspileti vormistamiseks saatke digitaalne dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis e-mailiga aadressile: opilaspilet@gmail.com (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta) E-maili teema: LAPSE NIMI
  • koolipäeviku eest tasuda 5€ Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts a/a nr LHV Pank EE377700771002009435

Selgituseks kindlasti: õpilase ees- ja perekonnanimi, klass (1.) Maksekorraldus lisada esitatavatele dokumentidele

Dokumente saab esitada kuni 15. juunini 2022.
Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga sekretar@tyhg.edu.ee või telef 646 2348

Täiendav info:

Koolivorm – täpsem info https://www.tyhg.edu.ee/koolist-2/symbolid/
Tallinna Ühisgümnaasiumis kantakse põhikooli osas koolivormi. Õpilased kannavad igapäevaselt vähemalt ühte koolivormi elementi millel on kooli logo ning lisaks ka Tallinna Ühisgümnaasiumi kooli mütsi.

Koolis on tasuline pikapäevarühm https://www.tyhg.edu.ee/tugiteenused/pikapaevaryhm/
Avalduse saab esitada õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul klassijuhatajale.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumis algab 2022/23 õ/a I klasside õppetöö I vahetuses. Tunnid algavad üldjuhul kell 8.00.

NB! 2023/24 õa alustab teine klass õppetööd II vahetuses. II vahetuse tunnid algavad kell 11.55 või 12.50, koolipäev võib lõppeda kell 17.25.

Edukat algavat kooliteed kogu perele!

 

17. mai 2022