Talentide festivali kokkuvõte

Tallinna Ühisgümnaasiumi talent 2022!
Kooli sünnipäeva eel korraldati ülekooliline talentide festival, kuhu kutsuti osalema kõiki muusikaga seotud talente. Oodatud olid nii lauljad, pillimehed kui ka tantsijad. Nii kujuneski ettevõtmine meeleolukaks ja vaheldusrikkaks. Esineti kahel erineval päeval (3.02 ja 8.02).
Festivali läbiviimisel oli abilisteks Kristiina Lillepea – tehnika ja fotod, ürituse filmija Karina Reisel, teadustajad Carmen Piiroja ja Jan Jorke Ellam, fotode tegijad Henri Oraver, Henri Aun.
Esinemisnumbrid valisid õpilased ise. Neid aitasid lihvida õpetajad Piret Laak, Harald Eek, Aune Kaljapulk, Kaisa Nõges, Karl Petti, Erika Kappet, Mark Jürna.
Festival aitas leida toredaid esinejaid kooli sünnipäevaks ja edaspidi teistekski kooli korraldatud sündmusteks.
Kõik esinejad said diplomi ja direktori kommikorvist suu magusaks.
Loodan, et esimestele julgetele lisandub edaspidi teisigi, kes seni veel pole oma oskusi näidanud.
Ja kes teab – võib-olla keegi neist saab osaleda ka Tallinna talentide festivalil.
Täname koolipoolset ürituse korraldajat Aade Eritsat!
Järgmiste talentideni!