Vastuvõtt 10. klassi õppeaastaks 2021/22

2021. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 26.01.2021 T-7-1/21/33

https://www.tyhg.edu.ee/wp/2021/01/vastuvott-tallinna-uhisgumnaasiumi-10-klassi-oppeaastaks-2021-22/

Ühiskatsetele registreerimine
Registreerumine ühiskatsetele toimus 15. veebruarist kuni 28. veebruarini Ühiskatsete infosüsteemis.  Palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (TÜGi  vastuvõtukorra punkt 5) ja TÜGi vastuvõtukorraga (vastuvõtt
10. klassi punktis 4).

E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 30. märtsi

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
 • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
 • mobiil-IDga,
 • Smart-IDga,
 • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.
 1. Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.
 2. Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
 3. Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.
 4. Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.
 5. Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/
 6. Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test: gümnaasiumi sisseastumistest 2021”eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.

E-testide katsetamine 30. ja 31. märtsil EISi keskkonnas

 1. 30. ja 31. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:
  a) EISi keskkonda sisse logida,
  b) tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  c) EISis vajalikud testid sooritada,
  d) erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.
 1. Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreri ja Microsoft Edgega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.
 2. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.
 3. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 29. märtsil on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

Kolmapäeval, 31. märtsil jätkame Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestidega.

Teisipäeval, 30. märtsil esinenud verifitseerimise tehnilise tõrke tõttu on mõnevõrra muudetud kolmapäevaste harjutustestide sooritamise ajakava

15.00−15.45 inglise keele testiosa.

Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine. Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt harjutustestile. Inglise keele testiosale on lisatud verifitseerimine, et saaksime seda täiel määral enne 9. aprilli põhiteste katsetada.

15.45−18.00 on võimalik lahendada kahte testiosa: füüsika (testi pikkus lahendajale kuni 30 min) ja kordusena eesti keel (testi pikkus lahendajale kuni 30 min). Eesti keele testiosa on võimalik lahendada veel kord kõigil soovijatel.

Testide läbiviijad paluvad kõigilt sooritajatelt teisipäevaste tõrgete pärast vabandust ning on tänulikud kannatlikkuse ja hea koostöövaimu eest. Verifitseerimise tõrked ei olnud tingitud EISist ega teste koostavatest koolidest.

Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht: drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 9. aprillil kell 10.00 EISi keskkonnas

 1. E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
 • isiku tuvastamine,
 • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte. Füüsika valemileht: drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view
 1. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.
 2. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.
 3. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.
 4. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 
 5. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.
 6. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.
 7. E-testid toimuvad 9. aprillil järgmistel aegadel:

10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),

10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),

11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),

12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).

 

19.03.2021

 

 

 

 

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10:00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed
Kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (JWG, KSG, TÜG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii kolme kooli kui ka nelja kooli kui ka  katsetele.

E-testide sooritamine
Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.

Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Hinnetelehed
Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu kõigile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend eKooli kasutajatele.

 •         avage eKoolis hinneteleht,
 •         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •         valige perioodiks “aasta”,
 •         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •         avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •         printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

 

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest
Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.


Testide sisu (
TÜG vastuvõtukorra Lisa 3)

Vestlused
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3.-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17.-20. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kontakt
Küsimuste korral vastab õppejuht Margit Timakov oppejuht@tyhg.edu.ee

Tallinna Ühisgümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (Reaalsuund (Digitootedisainiharu või Loodus- ja keskonnaharu), Võõrkeele suund, Humanitaarsuund (Teatriharu või Kommunikatsiooniharu))

12.02.2021