Detsembrikuu klassijuhataja

Detsembrikuu klassijuhataja väljaselgitamiseks koostatud küsitluses saime kooli peale kokku 146 vastust.

Aitäh kõigile vastanuile! Vastuseid tuli nii õpilastelt, lastevanematelt kui kolleegidelt klassijuhatajatelt ning aineõpetajatelt.

Detsembrikuu klassijuhataja Tallinna Ühisgümnaasiumis on 1.a klassijuhataja Kadi Maripuu.

Õpilased kiitsid Kadi sõbralikkust ja heasüdamlikkust. Seda iseloomustavad hästi ühe 1. klassi õpilase sõnad „Tal on armastav süda. Hea ōpetaja ja sõber.“

Lapsevanemad tõid välja õpetaja tublidust, öeldes: „Toetav, hooliv. Erinevate laste vajadusi ja eripärasid arvestav. Asjalik. Tunnid hästi planeeritud. Hea suhtleja.“

Üks kolleeg tõi välja: „Kadi on väga uuenduslik ja pühendunud klassijuhataja. Ta on korraga nii sõbralik, toetav ja lapse jaoks olemas kui ka range ning kindlalt teatud suunas suunaja.“ Teine lisas: „Alati abiks nõu ja jõuga. Aitab igati it-alaselt kui vähegi oskab.“

Aitäh, Kadi!