Oktoobrikuu ja novembrikuu klassijuhataja

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.
Iga kuu valitakse kõikides koolides kuu klassijuhataja, keda on märganud nii kolleegid, lapsevanemad kui ka õpilased.
Tallinna Ühisgümnaasiumi oktoobrikuu 2020 klassijuhataja on AIVE KUNINGAS (5c klassijuhataja)
• Ta on oma klassi õpilasi osanud nii kasvatada, et kõik õpilased toetavad üksteist ja on sõbralikud ning nende toimetulek on võimetele vastav.
• Uues olukorras, 5. klassis, kus on kõik uued aineõpetajad, saavad õpilased hästi hakkama.
• Aineõpetajad saavad keskenduda tunnis aine õpetamisele ja ei pea tegelema käitumisprobleemidega.
• Lisaks õppetööle valmistas Aive Kuningas oma õpilased ette ülelinnalise algklasside näidendite festivaliks KRÕF, kus saavutati aukiri hea ja üksteist toetava ansamblimängu eest etenduses “Ahastama panev asi”.
• Sügisel markeeris ta koos enda klassi õpilastega uuesti kooli läheduses olevad ülekäigurajad sõnumiga „Peatu, vaata, veendu!“
Novembrikuu klassijuhataja Tallinna Ühisgümnaasiumis on 10C klassijuhataja KAROLA VELBERG.
Üks vanem kiitis: „Äärmiselt operatiivne info edastamine ja vahetu suhtlemine“, teine iseloomustas „Fantastiliselt abivalmis ja sõbralik õpetaja. Teeb kindlasti rohkem oma klassi jaoks, kui temalt oodatakse. Organiseerib, panustab klassi heaks ning siiralt hoolib oma kukupaidest!“
Kolleeg tõi välja, et „Karola on tingimusteta pühendunud oma klassile: ta on valmis neid emotsionaalselt toetama vestluste, silmast-silma kohtumistega. Ta leiab oma õpilaste jaoks aega, on väga detailne nende probleemide mäletamisel ja nende toetamisel. Karola toetab õpilasi ka pedagoogilise nõustamisena sh annab neile juhiseid, kuidas paremini õppida, aitab seada eesmärke ja tähtaegasid. Kõige tähtsam on see, et ta on oma klassile 100% pühendunud“
Õpilased hindasid samuti seda aega, mida klassijuhataja neile pühendab, tema hoolivust, mõistmist, abivalmidust ja huumorit.
Täname ja tunnustame õp Aivet ja õp Karolat ja soovime kõigile klassijuhatajatele jätkuvat jõudu oma õpilaste ja nende murede-rõõmude märkamisel, toetamisel.