Klassijuhataja teema-aasta

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks,
et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Meie kool liitus Tallinna Haridusameti klassijuhataja teema-aasta kokkuleppega.

www.tallinn.ee/est/haridus/Klassijuhataja-teema-aasta-2020-2021

Klassijuhataja aasta tegevused Tallinna Õpetajate Majas

opetajatemaja.ee/opetajale/opikojad-klassijuhatajatele/

1. november 2020