Vastuvõtukatsed 10. klassi 2020 on edasi lükatud – katseid 21. märtsil ei toimu.​

TÄHELEPANU!

Ühiskatsed (10. klassid) on edasi lükatud – katseid 21. märtsil ei toimu.​

Toetudes kooli pidaja (Tallinna Haridusamet) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusele seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga on Tallinna Ühisgümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi ühiskatsed edasi lükatud.

Täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel. Hetkel on teada, et katsed toimuvad kõige varem maikuus.

 

Registreeri ennast keskkonnas Sisseastumine,  järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine toimub 7. märts kell 10:00 ja kestab kuni 17. märtsini kell 23:59.

Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt 15. märtsil kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 17. märtsiks.

Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).

Katsed toimuvad 21.03 kell 10:00.
Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
Kandidaat saab sisse logida ning oma tulemusi ja vestlusvooru kutsumise otsuseid vaadata alates 2. aprillist. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.

7. märts 2020