Distantsõpe alates 16. märts

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Alates esmaspäevast jätkub õppetöö distantsõppena. Distantsõppe läbiviimiseks on vajalikud arvuti, internet ja e-kooli kasutajakonto.
Kogu õpe on viidud e-kooli ja toimub kehtiva tunniplaani alusel.

Iga tööpäeva hommikuks kl 9.00ks on antud päeva ainetundide õpetajad pannud nö tunnitöö e-kooli. Jälgige nii tunnikirjeldusi kui ka jooksvat infot koduste tööde alt. Antud päevaks tehtav õppetöö on vaja ära teha kella 17.00ks.
Kui on internetiühendusega ja /või e-kooliga probleeme, siis olgem paindlikud ja mõistvad.

Küsimuste, murede, haigestumise vm korral palume võtta ühendust klassijuhatajaga. Kui õpilane haigestub ning ei ole võimeline õppetööd tegema, palun teavitada sellest koheselt (hommikul kella 9ks) klassijuhatajat ja märkida puudumine ka e-kooli, et ei juhtuks nii, et aineõpetaja saatmata tunnitöö eest puuduliku hinde paneb.

Palume lastevanematel olla igapäevaselt kursis e-kooli info, teadete, õppetööga.

Õpetajad on kättesaadavad e-kirja kaudu, tugispetsialistid on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadavad e-kirja ja telefoni teel:

e-Kooli puudutavates küsimustes pöörduge: hanna.toom@tyhg.edu.ee

Gairi Volk-   hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO), tel 5621 7276 gairi.volk@tyhg.edu.ee
Käti Kohv- sotsiaalpedagoog, tel 5693 7486 kati.kohv@tyhg.edu.ee

Kooli lauatelefonidest töötab üldnumber 646 2348, vastab kooli sekretär.

Palume jälgida kooli ametlikke suhtluskanaleid (kooli koduleht, eKool, kooli FB), et olla teadlik kõige värskemast koolielu puudutavast infost.

Nende kahe nädala jooksul on koolimaja suletud ja majja ei pääse.

Oleme terved, hoidkem ennast ja hoidkem kokku!